Utveckla digitala lärresurser med Swedish Edtest

För att höja den digitala kompetensen i skolan och för att stärka kvaliteten i digitala lärresurser driver vi den nationella testarenan Swedish Edtest
Nu kan du som jobbar hos en av Ifous medlemmar registrera dig för höstens tester!

Klicka här för att komma till testarenan och se hur du gör för att vara med och testa de lärresurser som är aktuella just nu.

Vad är Swedish Edtest:

  • En nationell testarena för digitala lärresurser.
  • Forskningsbaserad metod för testning i klassrummet.
  • Utvecklar lärares förmåga att välja och värdera digitala läromedel.

Som lärare, utveckla din förmåga att värdera digitala lärresurser.

  • Du får kontakt med edtechutvecklare och kan testa digitala lärresurser direkt i din undervisning.
  • Du stärker din förmåga att kritiskt granska digitala lärresurser.
  • Du bidrar till att utveckla kvaliteten i digitala lärresurser.

Ifous driver och utvecklar testarenan tillsammans med branchorganisationen Swedish Edtech Industry.

Läs mer om Swedish Edtest