Vad sker då 200 lärare, rektorer och förvaltningsledare från fyra olika huvudmän engagerar sig i
aktionsforskning under tre år? Syftet med FoU-programmet Lärares praktik och profession har varit att etablera ett kollegialt arbetssätt så att lärare i högre utsträckning formulerar och löser sina egna problem. Syftet har också varit producera ny kunskap genom samarbete mellan deltagarna och forskarna Anette Olin, Åsa Hirsh och Anette Jahnke vid Göteborgs universitet. Vilka utvecklingsresultat har nåtts? Vilka forskningsresultat har nåtts? Hur kan lärare utveckla sin praktik och stärka sin profession? Vad är rektorers och huvudmännens roll?

.Välkommen till en heldag med, för och om samhällets viktigaste yrke: LÄRARE! Under en öppen konferens om resultaten från Ifous FoU-program Lärares praktik och profession kommer vi att diskutera ovanstående frågor.

 

.
Medverkar gör bland andra:
Marie-Hélène Ahnborg, VD Ifous
Anna Ekström, utbildningsminister (preliminärt)
Inger Eriksson, professor, Stockholms universitet
Bengt Åstrand, professor och utredare
Per Kornhall, skolexpert
Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund
Åsa Hirsh, docent, Göteborgs universitet
Anette Olin, docent, Göteborgs universitet
Anette Jahnke, lektor Göteborgs universitet och projektledare vid Ifous
Karin Hermansson, FoU-ansvarig Ifous
Lärare, rektorer och förvaltningsledare från Hässleholm, Kunskapsskolan, Eskilstuna och NTIG
.
Tid: 29 september 2021, kl. 9-16
Plats: Äntligen ges möjlighet att ses IRL på Clarion Hotel Stockholm (Ringvägen).
Pris och anmälan: 1990 kr för Ifousmedlemmar, 2490 kr för ickemedlemmar, anmälan sker här (ex.moms). Är du osäker på om din arbetsgivare är medlem? Här hittar du medlemslistan!
.
 Observera att deltagare i FoU-programmet Lärares praktik och profession inte behöver anmäla sig, de är automatiskt redan anmälda. 
.
Som arrangörer följer vi myndigheternas rekommendationer.
Det kommer finnas möjlighet att följa konferensen digitalt om man så önskar.
.
.
Preliminärt program: 

09.00    Välkomna! Marie-Hélène Ahnborg, VD Ifous
09.10    Utveckling av lärares praktik och profession – hur, varför och av vem? Anna Ekström
09.20    Kollegialt lärande eller kollegial kunskapsutveckling? Inger Eriksson
09.40    Vad är FoU-programmet Lärares praktik och profession? Anette Jahnke, projektledare Ifous
10.00    PAUS
10.30    Vilka forskningsfrågor har ställts? Vilka resultat har nåtts? Vilket forskningsbaserat stöd har
………..getts för utvecklingsarbetet? Anette Olin, Åsa Hirsh och Anette Jahnke, GU
11.15    Vilket utvecklingsarbete har gjorts? Vilka resultat har nåtts? Skolchef, rektor, processledare och
 ………..lärare från Eskilstuna, NTIG, Hässleholm och Kunskapsskolan samtalar under ledning av
 ………..Karin Hermansson, Ifous.
12.00  LUNCHPAUS
13.00  Hur kan vi utveckla undervisningen och nå våra elever? Lärares aktionsforskningsstudier
  ………presenteras i parallella valbara pass
14.45.  PAUS
15.15.  Utveckling av skolan – top-down eller bottum-up? Panelsamtal med lärare, Bengt Åstrand
  ………och Per Kornhall.

16.00   Konferensen avslutas