För rådgivning i frågor som rör Ifous FoU-verksamhet finns ett vetenskapligt råd. Samtliga rådsmedlemmar sitter på eget mandat.

Rådet består av:

  • Ulf Blossing, universitetslektor, anställd vid Göteborgs universitet
  • Jan-Eric Gustafsson, professor, anställd vid  Göteborgs universitet
  • Karin Rönnerman, professor, anställd vid Göteborgs universitet
  • Ninni Wahlström, professor, anställd vid Linnéuniversitet