Ifous, är ett fristående forskningsinstitut som drivs som en ideell förening med Sveriges kommuner och regioner (SKR), Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund som grundande medlemmar. Ifous uppdrag är att vara en nationell plattform för skolans FoU-arbete och att ge stöd i utvecklingen av en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Förutom de grundande medlemmar har Ifous också ett antal stödjande medlemmar. De flesta är skolhuvudmän – både kommunala och fristående – men även andra som intresserade av frågor som praktiknära forskning och forskningsbaserad utveckling är välkomna att teckna medlemskap.

För mer information, kontakta Emma Kreü, Medlemsansvarig, emma.kreu@ifous.se / 073-513 07 36.