Du som arbetar i förskola och skola har nu möjlighet att sprida dina erfarenheter från det pedagogiska arbetet genom att publicera en artikel i Leda & Lära.

Artikelserien Leda & Lära produceras av Ifous i samverkan med Skolporten och är tänkt att vara en kanal för att sprida kunskap om det utvecklingsarbete som pågår i skolor och förskolor. Förhoppningen är att Leda & Lära ska bidra till systematiskt och fördjupat kunskapsutbyte och därmed göra  lärares och skolledares erfarenheter mer beprövade.

Vi välkomnar nu texter om undervisning, lärande och ledarskap från dig som är verksam inom skola och utbildning. En utvecklingsartikel får gärna handla om goda exempel från praktiken men också om problem som kan belysas och diskuteras. Den kan till exempel handla om specifika pedagogiska insatser, om metod- och lektionsutveckling eller om ett kvalitetsarbete som andra verksamma kan lära av.

Artikelserien Leda & Lära erbjuder en tydlig struktur genom vilken pedagoger kan få sitt dokumenterade utvecklingsarbete läst, granskat och publicerat på ett sätt som garanterar kvalitet och uppmärksamhet.

Ytterligare information, författaranvisningar och kontaktuppgifter hittar du här.

En artikel i serien Leda & Lära:
• skrivs av verksamma i skolan för verksamma i skolan
• följer Skolportens författaranvisningar och skrivregler

  • följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer
  • granskas av en disputerad forskare före publicering
  • publiceras på Skolporten.se samt i Ifous nyhetsbrev och sprids därmed till över 40 000 forskningsintresserade lärare och skolledare runt om i Sverige

Ytterligare information

Frågor? Kontakta Ebba Reinolf eller Susanne Sawander

Ifous Call for Paper 

Nyfiken på utvecklingsartiklar?
Lågstadieläraren Ulrika Hansén skrev en utvecklingsartikel om ordspråkens betydelse som fick mycket uppmärksamhet. Läs en intervju med henne här.

Artiklar i urval:

”Närvarande pedagoger vid utevistelse” av Annica Gustavsson och Malin Åkerberg. Publicerad i Utveckla skolan 24 april 2019.

”Barnrådet som ett forum för barns inflytande i förskolan – ett utvecklingsarbete om hur förskolans barnråd kan få genomslag i praktiken” av Ingrid Wiberg. Publicerad i serien Leda&Lära 5 april 2019.

”Måltidspedagogik: en väg till språkförståelse och ökat ordförråd” av Ingela Karlsson. Publicerad i serien Leda&Lära 5 april 2019.

”Betydelsen av förskollärares riktningsgivare i barns lek” av Johanna Sturesson och Karin Monie. Publicerad i serien Leda&Lära 2 april 2019.

”Bildprojicering som verktyg i förskolans undervisning – erfarenheter från Sjumilaskogens förskola ”av Jenny Henriksson. Publicerad i serien Leda&Lära 1 april 2019.

”Sokratiska boksamtal i förskolan: ett sätt att arbeta för demokrati”, av Anna Eklund, Åsa Ahlqvist Johansson och Anette Ranbäck. Publicerad i serien Leda&Lära 26 mars 2019.

”Med rätt att undervisas. En studie med fokus på den språkliga och fonologiska medvetenheten i förskolan”, av Erika Frangini och Christina Holmberg. Publicerad i serien Leda&Lära 26 mars 2019.

”Mina idéer är alltid knasiga: Utveckling av undervisning i förskolan med utgångspunkt i ett Socio-Emotionellt Materiellt Lärande (Semla)” av Gloria Romlin. Publicerad i serien Leda&Lära 4 februari 2019

”Rik utemiljö för aktiva barn och pedagoger”,av Johanna Bjervner och Sara Sörell. Publicerad i serien Leda&Lära 22 januari 2019.

Läsa och skriva i en inkluderande lärmiljö: Beskrivning av en grundskolas satsning” av Lena Ekermo och Kirsten Sunnerud, Linköpings kommun.

Läranderonder Att undersöka, analysera och utveckla undervisning” av Monika Strandberg, Stockholms stad.

”Inkluderande lärmiljöer på Laröd skola: Systematiskt utvecklingsarbete av organisation och samverkan för ökad måluppfyllelse” av Katja Vinulv och Gull-Britt Holm, Helsingborgs stad.

”Vägar till en inkluderande skolmiljö: Elevsyn och förhållningssätt” av Ann Gustafsson och Elisabeth Nordin, Stockholms stad.

”Goda lärmiljöer: Vägar att möta elever för en inkluderande skola” av Tove Risberg, Tyresö kommun.

”Podcast i undervisningen skapar motiverade elever: Ett inkluderande arbetssätt där elever lär av varandra vid inspelandet av strukturerade samtal” av Markus Nyman och Kia Senneryd, Tyresö kommun.

”Förbättring genom inkludering: Att minska avståndet mellan oss” av Mathias Engvall, Tyresö kommun.

”“Normalläge”- En pedagogisk metod för att skapa tydliga regler och rutiner i samband med lektion” av Daniel Fredriksson, Borlänge kommun.

”Ett skolutvecklingsarbete: En aktionsforskningsinriktad fallstudie om skolans lärandemiljö utifrån bedömningsområdet ”trygghet och studiero”” av Åsa Bellskog, Liselotte Malmberg och Lena Källman.

Min egen produkt hemifrån. En undervisningsmetod för att öka elevers motivation att vilja lära sig kemi” av Camila Christensson, Lunds kommun.

Hungerspelen. Ett sätt att tillmötesgå elevernas intresse och samtidigt uppnå ett effektivt lärande” av Karin Chalias och Katarina Åkerman Gustafsson, Nacka kommun.

Öppen matematik. Om att öppna upp matematiken i undervisningen” av Stefan Lindström, Nacka kommun.

Mötesplatsen – Om en förskolemiljö där de yngsta barnen möts genom sitt utforskande” av Christel Eklöf, Sebastian Brukroken och Helén Fonovich, Nacka kommun.

Elevers strategier för att bedöma källors trovärdighet” av Eva-Lena Jonsson och Anneli Nilsson, Jönköpings kommun.

Digitalt rollspel i religion. En designteoretisk analys” av Veronica Wirström, Nacka kommun

Stödstrukturer för elevers deltagande i samtal om matematik” av Helena Svanängen, Jönköpings kommun

Du kan läsa mer samt se en förteckning av de senaste artiklarna och bidragen här.