Karin Hermansson

Karin Hermansson har mångårig erfarenhet av samspelet mellan forskning och praktik, såväl det handgripliga genomförandet som policyfrågorna kring det. Innan hon blev FoU-ansvarig på Ifous var hon kanslichef på Vetenskap & Allmänhet, och hade där ansvar för studier av samverkan och dialog mellan forskare i olika discipliner och omgivande samhälle. Karin har en teknikvetenskaplig forskarbakgrund och har varit avdelningschef på forskningsinstitutet Acreo.