Ifous – innovation, forskning och utveckling i skola och förskola. 

Ifous är ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola. Vi gör det genom att samordna praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete där lärare och skolledare tar aktiv del i kunskapsbyggandet. Särskilt fokus läggs på utvecklingsområden som har stor betydelse för lärandet.

Vägledande för Ifous verksamhet är att alla forsknings- och utvecklingsinsatser ska

 • bygga på medlemmarnas behov,
 • genomföras tillsammans med lärare, skolledare och forskare,
 • stärka skolhuvudmännens förmåga att driva skolutveckling på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet.

Ifous är ett helägt dotterbolag till Skolporten AB. Det är icke vinstutdelande och finansieras i huvudsak via medlemsintäkter. Den 31 december 2015 hade Ifous 176 medlemmar – de flesta skolhuvudmän men även intresseorganisationer med intresse utbildningsfrågor. Med sex av medlemmarna har Ifous inlett ett fördjupat samarbete genom ett tre-årigt partnerskap. Partnergruppen består av skolhuvudmän som har ett starkt engagemang när det gäller skolutveckling på vetenskaplig grund; Stockholms stad, AcadeMedia, Helsingborgs stad, Nacka kommun, Kunskapsskolan och Täby kommun.

Vd för Ifous är Marie-Hélène Ahnborg. Styrelsen består av tio ledamöter med Ifous grundare Per Reinolf som ordförande. Övriga ledamöter är

 • Per-Arne Andersson – avdelningschef Utbildning och arbetsmarknad, SKL
 • Cecilia Carnefeldt – vd, Kunskapsskolan Education Sweden AB
 • Patrik Forshage – utbildningschef, Täby kommun
 • Einar Fransson – produktionsdirektör, Nacka kommun
 • Marcus Strömberg – vd, AcadeMedia
 • Tomas Thorvaldsson – professor, Chalmers tekniska högskola

 

För att säkra vetenskaplig grund och kvalitet har Ifous ett vetenskapligt råd.

Rådet består av:

 • Ulf Blossing, universitetslektor, Göteborgs universitet
 • Jan-Eric Gustafsson, professor, Göteborgs universitet
 • Karin Rönnerman, professor, Göteborgs universitet
 • Ninni Wahlström, professor, Linnéuniversitet

Mer om SkolportenGruppen finns här.