Ifous inleder unikt partnersamarbete med fem skolhuvudmän

Stockholms stad, Kunskapsskolan, Helsingborgs stad, Academedia och Nacka kommun – alla är de nu partners i Ifous. Ambitionen är att driva skolutveckling tillsammans och att vara skolans röst i debatten.

Se Ifous pressträff på YouTube!


Med anledning av att Stockholms stad, AcadeMedia, Helsingborgs stad, Kunskapsskolan och Nacka kommun har gått in som partners i Ifous, hölls en pressträff 8 februari. Se hela träffen på YouTube.