Vi söker nya medarbetare

Efter flera års erfarenheter av FoU-arbete hos skolhuvudmännen, vill Ifous nu ta nästa steg tillsammans med medlemmar och partners. För att kunna förverkliga våra ambitioner söker vi tre projektledare och verksamhetsutvecklare på hel- eller deltid.
Är du en av dem vi söker?

Kommande FoU-projekt

Ifous jobbar vidare med ett antal idéer som kan utvecklas till forsknings- och utvecklingsprogram eller andra FoU-insatser. Idéerna fokuserar på behov som identifieras av Ifous medlemmar. Vi tar löpande emot nya förslag på angelägna FoU-projekt. Läs mer om vilka områden som vi arbetar med just nu.