Ifous besöker italienska skolforskningsinstitutet Indire

Torsdagen 16 april besökte Ifous det italienska skolforskningsinstitutet Indire i Florens. Besöket handlade dels om att ta del och lära av varandras arbetssätt och samverkansformer, och dels få veta mer om olika projekt och satsningar.Särskilt fokus låg på digitalisering som är ett av Indires huvuduppdrag.

Nyfiken på Ifous FoU-arbete? Lyssna på panelsamtalet från Ifousdagen!

Under Ifousdagen 2014 höll processledare Henrik Hamilton i ett panelsamtal med deltagare i Ifous FoU-program Inkluderande Lärmiljöer. Titta på filmklippet med diskussionen och få insikt i hur arbetet fortskrider!