Vinnova delfinansierar Ifousprojekt

Ifous planerar tillsammans med Umeå universitet och Interactive Institute ett forsknings- och utvecklingsprogram med fokus på fjärrundervisning. Syftet är att fler skolelever får bättre framtidsutsikter genom att inom ramen för fjärrundervisning utveckla innovativa digitala arbetssätt och metoder. Nu har programmet fått ekonomiskt stöd från Vinnova.

Inbjudan till seminarium: förutsättningar förnyanländas lärande

Tillsammans med fem medlemmar har Ifous genomfört en förstudie om förutsättningar för nyanländas lärande. Nu bjuder vi in till ett seminarium den 30 november för att presentera studien samt diskutera vilka möjligheter det finns för vidare arbete.