Medverka i utvecklingen av fjärrundervisning i den svenska skolan

Under våren 2016 startar Ifous i samarbete med Umeå universitet och Interactive Institute FoU-projektet Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever, med stöd från Vinnova.
Vi bygger kunskap och vetenskaplig grund inom området genom praktiska test och nationella workshops med fokus på innovation och kunskapsutbyte.

 Läs mer och anmäl intresse här!


Att leda en inkluderande skola

”Att leda en inkluderande skola” var titeln på den konferens som SKL höll i Stockholm på måndagen. Cirka 400 rektorer, förvaltningsledare och elevhälsomedarbetare hade samlats för att bl.a. lyssna på deltagare från Ifous FoU-program.

 Läs mer om dagen här!


Är du intresserad av Inkluderande lärmiljöer?

Under 2012-2015 genomförde Ifous FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer. Vi har uppfattat ett stort intresse för en uppföljning från kommuner som inte var med den gången. Utifrån de erfarenheter som vi drog av det tidigare arbetet drar vi igång ett nytt program med fokus på att skapa goda lärmiljöer för alla barn.

 Läs mer här om programmet!


Förutsättningar för nyanlända elevers lärande – nytt FoU-program i vår!

Nu startar Ifous ett FoU-program med fokus på förutsättningar för nyanlända elever. Genom samarbete i FoU-programmet ska de medverkande ges möjlighet att utveckla arbetssätt och organisatoriska modeller i samverkan med forskning samt kunna utbyta erfarenheter kring resultaten med andra, så att dessa både blir verksamma på kort sikt och samtidigt hållbara på lång sikt.

 Läs mer och anmäl intresse här!