Välkommen till Undervisning i förskolan – vad kan det vara?

Den 26 april arrangeras Undervisning i förskolan – vad kan det vara?, en fullspäckad heldag om vad undervisning i förskolan kan innebära och hur den kan se ut. Dagen markerar avslutningen av forsknings- och utvecklingsprogrammet, Undervisning i förskolan, som letts av Ifous. Under tre års tid har 230 förskollärare och förskolechefer i tio kommuner i samarbete med forskare från Malmö universitet utforskat och utvecklat undervisningen i sina förskolor.

Bland de medverkande finns bland andra Ann-Christine Vallberg-Roth, professor, och Ylva Holmberg, lektor, vid Malmö universitet, Anders Wedin, skolchef i Österåkers kommun och ordförande i FoU-programmets styrgrupp samt förskollärare, förskolechefer och förvaltningsledare från de deltagande kommunerna.

 

Läs mer om dagen och anmälan.


Pressmeddelande: Nära och fjärran i tid och rum – finsk-svensk samverkan för en likvärdig skola

I en unik satsning möts lärare och skolledare från Sverige och Finland för att utbyta erfarenheter och öka den forskningsbaserade kunskapen. I Ifous FoU-program Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning” deltar Linköpings kommun, Region Gotland, Region Östergötland, Pajala kommun, Storumans kommun, Torsås kommun, Värmdö kommun och Ålands landskapsregering.

Mer om satsningen hittar du här.

 


Inbjudan: Informationsträff om nya FoU-programmet med fokus på Vux!

Kraven på vuxenutbildningen har ökat. Förutom att stärka den enskilda individen ska den även vara ett stöd i etableringen av nyanlända, bredda kompetensförsörjningen och bidra till ett demokratiskt samhälle. För att möta de ökade kraven är det av stor vikt att det skapas förutsättningar för ett inkluderande förhållningssätt, flexibilitet och ökad individanpassning. Det är också viktigt att det systematiska kvalitetsarbetet tar sitt avstamp i befintlig forskning. Därför startar Ifous nu ett FoU-program med fokus på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning och alla skolhuvudmän med intresse är inbjudna till en informationsträff 13-16 21 maj i Stockholm.

Sista dag för anmälan är 17 april, begränsat antal platser. Anmälan är bindande och sker till Sofie Grahn Hillve, process- och projektledare på sofie.grahn-hillve@ifous.se.

Program för dagen

13:00 Välkomna, Marie-Hélène Ahnborg, VD Ifous

13:15 Ifous FoU-program – Vad är det?, Sofie Grahn Hillve, Projekt- och processledare

13:30 En andra och en annan chans – ett komvux i tiden, Mikael Andersson, utredningssekreterare.

14:15 En individanpassad vuxenutbildning – en kommande systematisk forskningsöversikt, Skolforskningsinstitutet, Pontus Wallin, Skolforskningsinstitutet

14:45 Kort kaffepaus

15:00 FoU-programmet En individanpassad vuxenutbildning, Sofie Grahn Hillve, Projekt- och processledare Ifous

15:15 Våra förväntningar på ett eventuellt deltagande, Ett samtal mellan alla medverkande

15:45 Var står vi nu och hur går vi vidare?, Sofie Grahn Hillve, Projekt- och processledare Ifous Marie-Helen Ahnborg, VD Ifous

16.00 Dagen avslutas

 

 

Dagens program i pdf-format hittar du här.


Ny utvecklingsartikel: Med rätt att undervisas

Kan målstyrd undervisning av språklig och fonologisk medvetenhet i förskolan gynna tidig läsinlärning? Ja, visar Erika Frangini och Christina Holmberg som undersökt ämnet. Men begreppet undervisning i förskolan väcker starka känslor bland pedagoger, konstaterar de. Artikeln, Med rätt att undervisas. En studie med fokus på den språkliga och fonologiska medvetenheten i förskolan., är skriven inom ramen för FoU-programmet Undervisning i förskolan och en intervju med författarna finns att läsa här.


Ny utvecklingsartikel: Sokratiska boksamtal i förskolan

Nu är ytterligare en artikel från vårt FoU-program Undervisning i förskolan publicerad. Den handlar om Sokratiska boksamtal och är skriven av Anna Eklund, Åsa Ahlqvist Johansson och Anette Rannbäck, Strängnäs kommun, och är publicerad som utvecklingsartikel publicerad i serien Leda & Lära 26 mars 2019.

Sokratiska boksamtal i förskolan: ett sätt att arbeta för demokrati


Slutseminarium: Ifous fokuserar: Bygga skola

Hur bygger man en skola som på bästa sätt främjar och bidrar till alla elevers utveckling och lärande? Som dessutom är en god arbetsmiljö för skolans personal? Och vad kan vi lära av de erfarenheter som redan finns? Onsdag 22 maj håller Ifous ett seminarium där rapporten, baserad på en undersökning som genomförts i nio skolor, från Ifous fokuserar: Bygga skola diskuteras.
.


Nytt FoU-program: Vuxenutbildning

 

Kraven på vuxenutbildningen har ökat. Förutom att stärka den enskilda individen ska den även vara ett stöd i etableringen av nyanlända, bredda kompetensförsörjningen och bidra till ett demokratiskt samhälle.

För att möta de ökade kraven är det av stor vikt att det skapas förutsättningar en ökad individanpassning, men även att det systematiska kvalitetsarbetet tar sitt avstamp i befintlig forskning.

Därför startar Ifous nu ett FoU-program med fokus på vuxenutbildning, läs mer om intresseanmälan.


Vad händer inom Ifous programmeringsprogram?

Läraren Christer Sjöberg intervjuas.

Vad händer när programmering kommer in i undervisningen? Det undersöker över hundra lärare och deras elever tillsammans med en forskargrupp från Stockholms universitet inom ramen för Ifous FoU-program Programmering i ämnesundervisningen. I den här artikeln intervjuas elever, lärare, skolledare och forskare som deltar i programmet om sina upplevelser och reflektioner.

 

Läs Testpiloter i programmering


ESO: Hur kan den svenska skolan bli mer likvärdig?

Skolans likvärdighet har försämrats under de senaste decennierna, menar både svenska och internationella bedömare. Socio-ekonomisk bakgrund spelar allt större roll för elevernas resultat och skillnaden i kvalitén mellan olika skolor ser inte ut att minska. De senaste årens stora reformer som genomförts inom skolan gör att det är svårt att dra tydliga slutsatser kring orsakerna, men frågan är vad som kan göras för att bryta den negativa utvecklingen? Fredagen 15 februari släppte ESO, Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi, antologin 2019:1 Lika för alla? En ESO-antologi om skolans likvärdighet där ett antal forskare från olika forskningsfält undersöker vad vi egentligen vet om vilka åtgärder som fungerar för att förbättra skolans likvärdighet. I samband med släppet hölls seminariet Hur kan den svenska skolan bli mer likvärdig? där Ifous vd Marie-Hélène Ahnborg deltog. Nu finns seminariet i sin helhet tillgängligt och den som vill lyssna till Marie-Hélènes inspel så kommer det 42:19 samt i debatten som börjar 01:09:25.

 

Seminariet Hur kan den svenska skolan bli mer likvärdig?

 

 

 

 


Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle

I dag, måndag 28 januari, överlämnar Ifous vd Marie-Hélène Ahnborg sitt slutbetänkande Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:04)Förslaget syftar till stärka studie- och yrkesvägledningen inom skolan och skapa likvärdiga förutsättningar för elever att göra sina framtidsval utifrån kunskaper om utbildningsvägar och arbetsliv.

Läs Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:04) här.

 

 


Leda & Lära: Ny utemiljö utvecklade både barn och pedagoger

Förskollärarna Johanna Bjervner och Sara Sörell har skrivit en utvecklingsartikel i serien Leda & Lära inom ramarna för FoU-programmet Undervisning i förskolan. I artikeln visar de att arbetet med att skapa en ny utemiljö på förskolan resulterade i fler attraktiva miljöer som har utvecklat barnens lek och bidragit till ett närmare samarbete pedagogerna emellan.

 

Läs Rik utemiljö för aktiva barn och pedagoger, samt en intervju med författarna.


Ifous går in som medlemmar i Vetenskap & Allmänhet

Inför 2019 gick Ifous med som medlem i Vetenskap & Allmänhet, VA, en nationell ideell förening som arbetar för att
främja dialog mellan forskare och samhället i övrigt.
 Ifous har tidigare samverkat med VA, bl.a. i kampanjen #Hurvetdudet?. VA har i dag ett 80-tal medlemmar som t.ex. myndigheter, högskolor, företag, folkbildningsorganisationer och forskningsfinansiärer.

-Vi är väldigt glada över att kunna fördjupa relationen med Vetenskap & allmänhet, säger Ifous vd, Marie-Hélène Ahnborg. Hon har även bidragit med gästkrönikan “En skola på vetenskaplig grund – hur vet vi det?” som finns
publicerad i VA:s kanaler.

-Det här är ett naturligt steg för oss i vår strävan att stärka den forskningsbaserade kunskapen i och om den viktiga samhällsinstitution som skolan är, säger Marie-Hélène.

 


Läs Marie-Hélène Ahnborgs krönika här. 

 


Flerstämmig musikundervisning i förskolan

Forskarna Ylva Holmberg och Ann-Christine Vallberg Roth, Malmö universitet, har inom ramen för Ifous FoU-
program Undervisning i förskolan publicerat den vetenskapliga artikeln Flerstämmig musikundervisning i förskolan i tidskriften BARN – forskning om barn og barndom i Norden ( Vol 36, No 3-4, 2018). Artikeln lyfter hur man utvecklar kunskap kring vad som kännetecknar musikundervisningen i förskolan.


Komplexiteten med systematisk kvalitetsutveckling i det vardagliga arbetet

Ulrika Jepson Wigg och Anna Ehrlin, Mälardalens högskola, Eskilstuna, har skrivit en vetenskaplig artikel inom ramen för Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Nyanlända elevers lärande. Artikeln Systematic Quality Development. Demand at Odds with the Everyday Complexity of Teachers’ Work har publicerats i International Journal of Learning, Teaching and Educational Research och berör komplexiteten i att bedriva systematiskt kvalitetsarbete i det hektiska arbetstempo som lärarens arbetsvardag ofta präglas av.


Karin Hermansson intervjuas om fjärrundervisning

Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous.

Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous, har intervjuats av nyhetssajten Voister om det nya FoU-programmet om fjärr- och distansundervisning som startar i vår. Hon lyfter den samverkan mellan forskare, skolor och skolhuvudmän som bedrivs inom programmet och att fokus ska ligga på att undersöka och utveckla undervisning i en digital miljö där elever och lärare befinner sig på olika platser.

Läs hela intervjun med Karin Hermansson i Voister.

Låter det intressant? Det finns fortfarande möjlighet att gå med i programmet! 


ICSEI 2019 i Stavanger

Den 8-12 januari 2019 går ICSEI, International Congress for School Effectiveness and Improvement, av stapeln i
Stavanger, Norge. ICSEI är en internationell kongress för personer verksamma inom skolvärlden, så som lärare, skolledare, beslutsfattare, och forskare. I år är förskola ett av fokusområdena för kongressen, ett annat handlar om hur olika aktörer kan samverka. Ifous höll i en paper session och en workshop under torsdagen, läs mer om det här.


Fokus på individ och lärande i förskolans publika dokumentation

I förskolans publika dokumentation är barnens lärande i fokus. Mer sällan syns värden kring omsorg eller hur pedagogerna arbetar. Rebecka Lindberg visar i sin licentiatavhandling att förskolans dokumentation ofta lyfter fram en idealbild.

Läs hela intervjun med Rebecka här! 


Hur utnyttja skolforskning bättre?

I en ny rapport från the Royal Society och the British Academy analyseras användningen av utbildningsvetenskaplig forskning och samverkan mellan de olika aktörerna i utbildningens ”ekosystem” i Storbritannien. Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous, sammanfattar slutsatserna och kommenterar rapporten.

Läs hela texten här!

 


Femte licentianden inom Små barns lärande

Vi gratulerar Rebecka Lindberg, den femte licentianden inom ramen för Ifous FoU-program Små barns lärande, som den 6 november fick sin avhandling ”Att synliggöra det förväntade – förskolans dokumentation i en performativ kultur” godkänd vid Linnéuniversitetet! Opponent var biträdande professor Håkan Löfgren från Linköpings universitet.

Läs hela avhandlingen här!


Ifous högnivåseminarium 2018

Den 24 oktober anordnade Ifous för tredje året i rad ett högnivåseminarium, den här gången med temat ”En skola på vetenskaplig grund – hur vet vi det?”

Eftermiddagen inleddes med att Matilda Ernkrans (s), ordförande i riksdagens utbildningsutskott och Roger Hadadd (l), vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott fick reflektera över skollagens krav på en vetenskapligt baserad skola och utbildning.

Därefter följde ett panelsamtal där generaldirektörerna för Skolverket, Skolforskningsinstitutet, Skolinspektionen och SPSM tillsammans med vd för Friskolornas riksförbund och SKL:s utbildningsdirektör resonerade om vad en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet innebär; hur ska man definiera begreppen och hur känner man igen en skola som jobbar efter dessa kriterier?

Under två diskussionspass stöttes och blöttes dessa frågor i mindre grupper och samtalen var både engagerade och livliga, någon brist på idéer och förslag rådde inte bland de namnkunniga deltagarna. Grupperna formulerade till sist varsitt önskemål och en fråga riktad till panelen som under den sista halvtimmen fick svara och kommentera på det som lades fram av grupperna.

Dagen avslutades med mingel och fortsatta goda samtal i de vackra lokalerna på Van der Nootska palatset på söder i Stockholm.


Flerstämmig undervisning i förskolan på Malmö live

Den 4-5 oktober hölls det andra utvecklingsseminariet i FoU-programmet ”Flerstämmig undervisning i förskolan”. På plats i Malmö var 294 förskollärare, förskolechefer och förvaltningsledare för att få ta del av två spännande och innehållsrika dagar. Deltog gjorde även programmets forskare: Catrin Stensson, Sverker Aasa, Ann-Christine Vallberg Roth, Jan-Eric Ekberg, Ylva Holmberg och Jesper Sjöström, alla tillhörande Malmö universitet.

Forskargruppen höll föreläsningar bland annat på temat musik, rörelse och motorik i undervisningen. De redovisade även resultaten från en första enkät om hur deltagarna i FoU-programmet ser på undervisningsbegreppet kopplat till de olika områden som ska behandlas, någonting som ledde till intressanta, efterföljande diskussioner. Forskargruppen gav även deltagarna ett uppdrag till nästa seminarium, nämligen att  prova olika upplägg kopplade till musik och rörelse/motorik.

”Det var två väldigt givande och energifyllda dagar. Otroligt roligt att se deltagare från olika nivåer diskutera så engagerat tillsammans med kollegor från andra skolhuvudmän. ”Sa programmets projekt- och processledare, Henrik Hamilton.

På bilden ser vi Ifous projekt- och processledare, Henrik Hamilton.


Planeringsmöte för nytt FoU-program!

Den 2 oktober hölls ett möte i Ifous lokaler för att dra upp ramarna för ett nytt FoU-program om att undervisa via länk, kallat fjärr- eller distansundervisning, beroende på om undervisning sker synkront eller asynkront.

Representanter från nio stycken skolhuvudmän fanns på plats, antingen i fysisk form eller via länk; Skellefteå kommun, Linköping vuxenutbildning, Storumans kommun, Västerholms friskola, Korrespondensgymnasiet, Ålands landskapsregering, Lapplands gymnasium, Sofia Distans och Värmdö skärgårdsskola. Huvudmännen har alla olika förutsättningar och bedriver fjärr/-distansundervisning i olika skolformer och från grundskola till vuxenutbildning.

Programplanerna har engagerat många forskare, även forskare från Finland och Danmark har visat intresse. Tanken är att forskningen ska utgå från de behov och utmaningar som finns i praktiken och planeringsmötet erbjöd dem att lyssna in huvudmännens behov.

”Roligt var att det var ett stort engagemang och att många frågor och utmaningar är desamma trots olika skolformer och elevåldrar.” sa Karin Hermansson, projekt- och processledare på Ifous.


Temadag inkludering

Fredagen 22 september deltog Ifous som utställare på en heldagskonferens med tema Inkludering – tillgängligt lärande och inkluderande lärmiljöer.

Under dagen hördes bland annat Patrik Forshage, utbildningschef i Täby, berättat om kommunens arbete med Inkluderande lärmiljöer, något som även reflekterade Täbys deltagande i Ifous FoU-program med samma tema. 

Även Christin Appel och Åsa Ernestam från SKL höll en presentation med materialet ”Olika är normen” som grundar sig på Ifous första inkluderingsprogram som hölls 2012-2015. 

 


Utvecklingsseminarium språkutvecklande arbetssätt inom sfi

Den 12 och 13 september hölls utvecklingsseminarium nummer två för deltagare i FoU-programmet ”Språkutvecklande arbetssätt inom sfi”.

På plats i Hässleholm fanns ca 60 deltagare från fem olika organisationer och kommuner: Hermods, Haninge, Hässleholm, Lernia och Stockholms stad. Första dagen gav Gudrun Svensson, universitetslektor vid Linnéuniversitetet i Växjö, en intressant föreläsning om transspråkande i teori och praktik. Föreläsningen följdes av workshops där deltagarna i blandade grupper fick diskutera olika frågeställningar kopplade till föreläsningen och deras egen praktik.

Andra dagen fick programmets forskargrupp, Jenny Rosén och Berit Lundgren från Högskolan Dalarna, hålla i aktiviteterna. De presenterade en återblick på verksamhetsbesök och avslutade dagen med en framåtsyftande övning. ”I alla grupper fanns ett stort engagemang som märktes på såväl aktivitet som ljudnivå vid de olika diskussionsuppgifterna” säger projekt- och processledare för programmet Sofie Grahn-Hillve.

På bilden ser vi styrgruppen för FoU-programmet.


Ifous grundare Per Reinolf har gått bort efter en tids sjukdom

– Det är med stor sorg som vi har mottagit beskedet att Per inte längre finns bland oss. Hans betydelse för att få igång forskningssamverkan som utgår från lärares och skolledares behov kan inte nog betonas, säger Ifous vd Marie-Hélène Ahnborg.

Per Reinolf grundade Ifous år 2011. Initiativet var ett svar på många skolhuvudmäns önskan att arbeta mer systematiskt och strukturerat för att stärka den vetenskapliga grunden och utveckla den beprövade erfarenheten i skolan. I dag driver Ifous åtta olika FoU-program där skolans praktiker arbetar tillsammans med forskare inom olika frågor som är relevanta för undervisningen.
Totalt deltar cirka 1 000 lärare, rektorer och förvaltningschefer från hela landet samt forskare från flera lärosäten.

Per Reinolf var en entusiastisk entreprenör med stort engagemang för lärarkåren och utvecklingen av den svenska skolan.
Utöver Ifous var han även grundare av företagen Skolporten och Arete Akademi.

För Per Reinolf stod alltid de unga, barnen och deras möjligheter till god utbildning i fokus. I den senaste intervjun med honom i Lärarnas tidning i januari i år, säger han:

– Jag vill hjälpa unga att erövra världen. Därför jobbar jag för dem som jobbar för de unga – lärarna.

Per Reinolf kommer att vara mycket saknad av familj, vänner och många kollegor som han arbetat med under årens lopp.

 

 


#Hurvetdudet? Debattartikel i SVD

Ifous är en av de organisationer som skriver under #hurvetdudet:s debattartikel som publicerades den 9/9 i SVD! Läs nedan:

“Var är forskningen i de politiska manifesten?”


Förskolans dokumentation – ett sätt att vinna respekt

Filmad och fotograferad dokumentation har en framträdande plats i förskolan. Men förskollärare reflekterar sällan över hur barnen uppfattar att ständigt bli dokumenterade, visar Malin Virtaten i sin licentiatuppsats.

Varför blev du intresserad av ämnet?

Jag har arbetat som förskollärare i snart 20 år och har en hel del praktisk erfarenhet av dokumentationen i förskolan. Under mina år i yrket har dokumentation fått allt högre prioritet, inte minst i och med den reviderade läroplanen.

Vad handlar avhandlingen om?

Om hur förskollärare pratar om dokumentation och bedömning. Avhandlingen bygger på samtal i fokusgrupper med 10 förskollärare från fyra olika förskolor. Grupperna har träffats tre gånger och diskuterat om hur de dokumenterar, om bedömning och etiska aspekter.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Förskolepedagogerna lyfter en rad argument för att dokumentera, att det står i läroplanen är givetvis det främsta. Men dokumentationen har också blivit ett sätt för förskolan att vinna anseende och respekt, särskilt gentemot skolan. Förskolans dokumentation betraktas som ett kvitto på att ”här pågår också lärande”.

Ett annat argument som förskollärarna pekar på är att barnen är positiva till att aktiviteter dokumenteras. Det finns en stark diskurs att dokumentation med automatik leder till ökat inflytande för barnen, detta trots att annan forskning visar att det inte alls är självklart.

Bedömning är ett betydligt knepigare och mer komplext begrepp för förskollärarna. Pedagogerna talar helst inte om bedömning utan om att de ”hjälper och stöttar på ett snällt sätt”. I min granskning av förskolornas policydokument förekommer i stort sett inte ordet bedömning. Mina resultat visar att det saknas begrepp om hur förskolan kan prata och diskutera kring bedömning.

Vad överraskade dig?

Jag förvånades av hur stark styrningen varit kring just dokumentation. Det finns ju en rad andra områden, exempelvis hållbarhet, som också står i förskolans läroplan men som inte alls fått samma genomslag.

Stor vikt läggs vid det filmade och fotograferade materialet. Genom att filma barnen anser förskollärarna att verkligheten visas upp, ibland tycks det som om att aktiviteter inte får någon betydelse om de inte fotas eller filmas. Skriftlig dokumentation görs mer sällan. Jag förvånades över att förskollärarna inte reflekterar kring hur det blir för barnen där pedagogerna hela tiden har en kamera i handen.

Vem har nytta av dina resultat? 

Alla som arbetar inom förskolan. Jag tror att förskollärare kan känna igen sig i de diskussioner som citeras i avhandlingen. I förlängningen hoppas jag att resultaten kommer barnen tillgodo.

Du har gått forskarskolan som en del av Ifous FoU-program ”Små barns lärande”, samtidigt som du jobbat halvtid på ditt vanliga arbete i kommunen. Hur var det att dela tiden mellan forskning och praktik?

Jag har otroligt bra chefer och kollegor som stöttat mig under tiden och rent praktiskt har det fungerat jättebra. Som forskare på halvtid har jag dock saknat känslan av att tillhöra en institution med allt vad det innebär.

 

Text: Susanne Sawander

Läs hela Malins avhandling här!


Örebro satsar stort på skolans ledarskap

I dagarna startar forsknings- och utvecklingsprogrammet Leda för skolutvecklingsom riktar sig till skolledare från förskola till vuxenutbildning i Örebro kommun. FoU-programmet leds av det fristående forskningsinstitutet Ifous i samarbete med organisationsforskare från Kungliga tekniska högskolan. Under tre år kommer skolledare inom kommunens två utbildningsförvaltningar att arbeta tillsammans för att med praktiknära forskningsinsatser och genom konkret utvecklingsarbete stärka ledarskapet så att kommunens utbildningsverksamheter kan utvecklas och förbättras.

Skollagen ställer krav på att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och utgå från beprövad erfarenhet. Det gäller det man undervisar om, det sätt man undervisar på men också hur man styr och leder utbildningsverksamhet. Den praktiknära forskningen inom ledarskapsområdet, som tar hänsyn till de specifika förutsättningar som gäller för att leda pedagogisk verksamhet, är begränsad. FoU-programmet syftar därför till att ta fram ny kunskap genom praktiknära forskningsinsatser som involverar de medverkande och utgår från deras frågor, utmaningar och behov.

Satsningen är unik då den innebär att skolledare arbetar tillsammans och delar med sig av sina erfarenheter över skol- och förvaltningsgränser.

– Det är en viktig signal att även vi chefer vill arbeta forskningsbaserat, säger Margareta Borg, chef för förvaltningen Förskola och skola och ordförande i FoU-programmets styrgrupp.

– Att vi gör det tillsammans och genom kollegialt lärande är en kraftsamling för att utveckla och förbättra vår verksamhet, säger Nima Poushin, som är chef för förvaltningen Utbildning, försörjning och arbete.

Även forskarna är entusiastiska.

– Det här är ett välkommet bidrag till forskningen inom området. Och vi som forskare kommer att få mycket värdefull empiri att tillsammans med skolledarna arbeta vidare med, säger Marianne Ekman Rising som är en av de två professorer vid KTH som står för forskningsinsatsen i programmet.

Förväntningarna är höga eftersom det är ovanligt med den här typen av FoU-satsningar när det gäller skolans ledarskap.

– Det här är första gången Ifous driver ett FoU-program som riktar sig direkt till skolledare och det roligt att se ett sådant engagemang hos alla medverkande, säger Kerstin Lingebrant som är den som leder och samordnar programmet.

 

För mer information, kontakta:

Kerstin Lingebrant, projektledare Ifous, tel: 076-0971129,kerstin.lingebrant@ifous.se

Karin Hermansson, FoU-ansvarig Ifous, tel: 076-0334810,karin.hermansson@ifous.se

Margareta Borg, förvaltningschef Örebro, tel: 019-211000, margareta.borg@orebro.se

Nima Poushin, förvaltningschef Örebro, tel: 019-211000, nima.poushin@orebro.se

 

 

Läs mer om FoU-programmet Leda för skolutveckling

http://www.ifous.se/leda-for-skolutveckling/


Den viktigaste frågan inför valet: #Hurvetdudet?

Om mindre än en vecka är det val! Vår VD, Marie-Hélène Ahnborg, har spelat in en film i samarbete med kampanjen #Hurvetdudet? för att alla samhällsfunktioner ska vila på forskningsbaserad kunskap och för att vikten av vetenskaplighet särskilt ska betonas i skolan. Se den nedan!

 


Ifous kommentar till förskolans nya läroplan

Med anledning av förskolans nya läroplan som presenterades den 29/8 har Ifous VD, Marie-Hélène Ahnborg, skrivit en artikel som går att läsa här!


Projekt- och processledare Sofie Grahn-Hillve intervjuad av Encell

Ifous projekt- och processledare Sofie Grahn Hillve, som leder två FoU-program, Nyanlända elevers lärande och Språkutvecklande arbetssätt inom sfi, har intervjuats av Encell – nationellt centrum för livslångt lärande. Läs hela intervjun här!

Projekt- och processledare Sofie Grahn-Hillve

 


Kick-off för nya FoU-programmet Leda för skolutveckling!

Den 30/8, hölls kick-off för det nya FoU-programmet Leda för skolutveckling i Nyköping! Deltar gör 140 skolledare från Örebro kommun och en grupp organisationsforskare från KTH. Ett spännande program som ska pågå under tre år och bidra till att öka deltagande chefers (förskolechefer, rektorer, verksamhets- och förvaltningschefer) kompetens och förmåga att leda och utveckla verksamheternas förbättringskapacitet.

På bilden ser vi styrgruppen för FoU-programmet samt projekt- och processledaren Kerstin Lingebrant!


Uppstartsmöte för Ifous fokuserar Bygga skola

Den 27 augusti hölls det första mötet i Ifous nya satsning Ifous fokuserar på att Bygga skola. Ledare för projektet är Suzanne de Laval som kommer att genomföra en gåtur och även sammanställa slutrapporten. Gåturer och analys genomförs i samverkan med professor Anneli Frelin och docent Jan Grannäs, båda Högskolan i Gävle. Medverkande skolhuvudmän är: Huddinge kommun, Kungsbacka kommun, Nacka kommun och Stockholms stad.

 


Media hälsas välkomna på Mötesplats förskola!

Välkommen till en mötesplats där du får möta forskare och praktiker som undersöker och arbetar med kvalitet och undervisning i förskola, ta del av nya forskningsrön kring bedömning i förskola och diskutera innebörden av den nya läroplanen. Du kommer även att få träffa förskollärare, förskolechef och verksamhetscheferfrån olika håll i landet.

Media hälsas välkomna under hela eller delar av dagen.

Läs mer här: Pressinbjudan mötesplats förskola 23 augusti


Nyhet: Ifous fokuserar på laborationer!

Vill du/ni vara med och påverka innehållet i nästa Ifous fokuserar? Denna gång med tema laborationer!

Vi planerar att analysera data från bland annat Pisa, Skolinspektionens kvalitetsrapporter och forsknings- och utvecklingsarbete kring undervisning och lärande av laborationer inom NO/teknik. Resultat och slutsatser av analyser kommer att redovisas i en skriftlig rapport och innehålla diskussionsfrågor för lärare, skolledare och skolchefer att arbeta med kollegialt. Utöver rapporten produceras även en film som berättar om analysen och resultaten.

 

Låter det spännande? Läs mer här och anmäl intresse till anette.jahnke@ifous.se eller karin.hermansson@ifous.se


Yttrande till Utbildningsdepartementets slutbetänkande SoU 2018:19

Ifous har, den 15/8, kommit med ett yttrande över Utbildningsdepartementets slutbetänkande ”Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring”.

Läs det i sin helhet här: Ifous yttrande Forska tillsammans


Vetenskaplig artikel inom FoU-programmet Undervisning i förskolan

Nu finns ytterligare en vetenskaplig artikel skriven inom ramen för FoU-programmet Undervisning i förskolan!

Artikeln är skriven av universitetslektor Linda Palla och professor Ann-Christine Vallberg-Roth, Malmö universitet, och publicerad i den vetenskapliga tidskriften Problems of Education in the 21st Century.

Läs hela artikeln här!


Se en inspelning av vårt Almedalsseminarium!

Missade du vårt seminarium: ”Utbildning på vetenskaplig grund – hur vet vi det?” i Almedalen? Ingen fara! Det går alldeles utmärkt att se i efterhand, klicka bara på länken nedan!

Ta chansen och se det här!

 


Forskarintervju med Marita Davidsson

Marita Davidsson gick upp med sin avhandling Värdeladdade utvärderingar – diskursanalys av förskolors systematiska kvalitetsarbete, den 1 juni 2018, som är skriven inom ramen för FoU-programmet ”Små barns lärande”. Nu finns en fullständig intervju med Marita att läsa här!

Trevlig läsning!


Utbildning på vetenskaplig grund – Hur vet vi det?

Det var rubriken för Ifous välbesökta seminarium under årets Almedalsvecka. På scenen fanns representanter från såväl akademi som politik och skolhuvudmän.

Seminariet var en del av #Hurvetdudet-kampanjen som stöds av ett stort antal organisationer och samordnas av Vetenskap & Allmänhet.
Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, inledde seminariet och menade att det finns för många starka känslor i skoldebatten som signalerar oenighet där man egentligen är enig:
– Det är inte en fundamental konflikt. Vi är alla överens om att skolan ska skapa demokratiska medborgare, vara likvärdig och ge möjligheter till en sådan klassresa som jag själv har gjort.
– Åsiktsskillnaderna handlar istället om hur detta ska uppnås, och där måste vi luta oss på vetenskap och beprövad erfarenhet, menade Åsa.

Morten Sager, lektor i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet, var helt enig, men la till ett antal punkter som han menade är elementära för utvecklingen av en skola på vetenskaplig grund. Bland dessa betonades speciellt vikten av samarbetande arbetslag med intresse för och kunskap om vetenskapliga resultat som även följer upp sin utveckling.

Vad gör man då när den vetenskapliga grunden är svag och den forskningsbaserade kunskapen begränsad? Anette Jahnke, projektledare på Ifous och Katarina Arkehag, chef för FoU-enheten vid Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad, berättade om ett konkret exempel där lärare och skolledare hos fem olika skolhuvudmän arbetar tillsammans med forskare i FoU-programmet Programmering i ämnesundervisningen.

– Programmering har blivit obligatoriskt men kompetensen finns inte och forskningen inom området är begränsad, berättade Anette, och Katarina fortsatte:
– Vi vill inte sitta och vänta utan vara med och bygga den vetenskapliga grund som saknas. Katarina betonade även vikten av det nationella perspektivet i programmet:
– Stockholm är stort och vi kan vara kaxiga och tycka att vi kan göra det själva, men vi ser ett värde i att göra det tillsammans med andra, inte minst ur ett likvärdighetsperspektiv.

– Det har hänt mycket sedan jag satt i lärarutbildningskommittén för tjugo år sedan, med många olika initiativ som Ifous och Skolforskningsinstitutet. Jag blir lite glad när jag står här, menade Thomas Strand, riksdagsledamot för Socialdemokraterna, och fortsatte:
– Men det finns saker kvar att göra.
Även Maria Stockhaus, riksdagsledamot för Moderaterna, menade att det fortfarande finns steg att ta:
– Vi politiker ska inte säga hur det ska göras, men däremot sätta upp mål.

I det avslutande panelsamtalet efterfrågades en större tvärvetenskaplighet för att lyfta och föra skolutvecklingen framåt. Utbildningsforskningen måste kombineras med bland annat psykologisk forskning, menade Åsa Wikforss medan Morten Sager betonade vikten av beprövad erfarenhet och gjorde en jämförelse med läkarutbildningen där stor vikt läggs på att utveckla praktiken genom kollegialt samarbete.
Alla medverkande i panelen var överens om att forskning måste högre upp på agendan i lärarutbildningen.

Dagens moderator, Marie-Hélène Ahnborg, vd för Ifous, avslutade seminariet med att summera:
– Vi behöver de olika perspektiven, men framförallt behöver vi de kloka praktikerna som vågar ifrågasätta sitt arbete och pröva nytt tillsammans med kollegor. Vi behöver också alla med jämna mellanrum ställa oss frågan ”Hur vet vi det?”.

Den frågan fick alltså inte bara bli rubriken utan även avrundningen på seminariet.

Henrik Hamilton

 

Från vänster: Marie-Hélène Ahnborg, Thomas Strand, Maria Stockhaus, Anette Jahnke, Katarina Arkehag, Åsa Wikforss och Morten Sager.


Nu börjar det dra ihop sig till årets Almedalsvecka!

Nu börjar det dra ihop sig till årets Almedalsvecka och Ifous kommer att hålla ett seminarium den 3 juli!

Den praktiknära forskningen på det utbildningsvetenskapliga området är i jämförelse med andra vetenskapsområden mycket begränsad. Forskningsresultat som ger svar på frågor som lärare och skolledare brottas med i sitt dagliga arbete finns det inte så mycket av. Samtidigt ställer skollagen krav på en forskningsbaserad utbildning och de verksamma i skolan är tvingade att laga efter läge och hantera situationen efter bästa förmåga.

Vid seminariet får vi ta del av två forskares syn på vetenskapligheten i skolan. Därefter följer ett panelsamtal utifrån ett konkret exempel på hur man genom samverkan och praktikutvecklande forskningsinsatser kan bygga kunskap när sådan inte finns eller när den är i behov av utveckling.

Tid:              tisdagen den 3 juli kl. 10.00 – 10.45

Plats:          Joda bar, Skeppsbron 24 i Visby

Seminariet anordnas av Ifous nom ramen för kampanjen #Hurvetdudet?som samordnas av Vetenskap & Allmänhet

För att se den officiella almedalsflyern klicka nedan:

Ifous Almedalen 2018

Glöm inte att följa och gilla Ifous på sociala medier för kontinuerliga uppdateringar under Almedalsveckan!

Ifous på LinkedIn
Ifous på Facebook
Ifous på Twitter


Ny vetenskaplig artikel från FoU-programmet Undervisning i förskolan

Ann-Christine Vallberg Roth, professor i pedagogik vid Malmö universitet och vetenskaplig ledare för Ifous pågående FoU-program Undervisning i förskolan, har skrivit om de första resultaten från programmet i en artikel i Scandinavian Journal of Educational Research. Läs artiklen i sin helhet här


Ifous på Järvaveckan tillsammans med #Hurvetdudet?

Onsdagen den 13 juni deltog Ifous på Järvaveckan tillsammans med kampanjen #Hurvetdudet?

Genom att ställa frågan Hur vet du det? kan vetenskaplig kunskap ges ett större utrymme i politiken, samhällsdebatten och i samtal människor emellan. Målet med kampanjen är att vetenskap ska få större utrymme än tidigare när politiska förslag diskuteras under årets valrörelse.

 

Ifous medlemsansvariga, Karin Hallström, delade ut flyers på Spånga IP

Ifous seminarium på Almedalen den 3 juli anordnas även på kampanjens tema: ”Utbildning på vetenskaplig grund – hur vet vi det?”

Vid seminariet får vi ta del av två forskares syn på vetenskapligheten i skolan. Därefter följer ett panelsamtal utifrån ett konkret exempel på hur man genom samverkan och praktikutvecklande forskningsinsatser kan bygga kunskap när sådan inte finns eller när den är i behov av utveckling.

Medverkande

Katarina Arkehag – chef för FoU-enheten vid Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad
Anette Jahnke – lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet och projektledare på Ifous
Morten Sager – lektor i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet
Maria Stockhaus – riksdagsledamot (m)
Thomas Strand – riksdagsledamot (s)
Åsa Wikforss – professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet

Moderator: Marie-Hélène Ahnborg, VD för Ifous

Tid: tisdagen den 3 juli kl. 10.00 – 10.45
Plats: Joda Bar, Skeppsbron 24, Visby

Läs mer i Almedalens officiella program här


Start för nytt FoU-program ”Lärares praktik och profession”!

Igår, 13/6, hölls det första styrgruppsmötet för det nystartade FoU-programmet ”Lärares praktik och profession”.

Syftet med programmet är att vidareutveckla ett långsiktigt och forskningsbaserat kollegialt arbetssätt så att lärare i allt högre utsträckning formulerar och löser sina egna problem. Arbetet kommer att bedrivas genom en praktiknära forskningsprocess med fokus på aktionsforskning under ledning av docent Anette Olin och fil.dr. Åsa Hirsh, Göteborgs universitet.

Medverkande skolhuvudmän är NTI-gymnasiet, Eskilstuna kommunHässleholms kommun och Kunskapsskolan.

 

 


Tredje avhandlingen från FoU-programmet Små barns lärande är här!

Den 1/6 gick Marita Davidsson upp med sin licentiatuppsats Värdeladdade utvärderingar – diskursanalys av förskolors systematiska kvalitetsarbete som är skriven inom ramen för FoU-programmet Små barns lärande.

Avhandlingen i sin helhet hittar du här


Ifous policy för personuppgiftsbehandling

Den 25 maj trädde EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, i kraft.

GDPR ställer högre krav på hur vi behandlar personuppgifter och ger individen bättre möjligheter att påverka vår hantering. För att läsa Ifous fullständiga policy för personuppgiftsbehandling, klicka på länken nedan.

Ifous personuppgiftspolicy


Ifous stödjer kampanjen #Hurvetdudet?

Ifous kommer att vara på plats den 13 juni under
Järvaveckan tillsammans med kampanjen #Hurvetdudet?

Lördagen den 14 april lanserades kampanjen #Hurvetdudet? vars syfte är att öka förståelsen om vad vetenskap är och hur vetenskapen kan användas för att bygga ett bättre samhälle.
Ifous är en av drygt 70 andra organisationer, bland annat universitet, föreningar, företag och myndigheter, som stödjer kampanjen.

Genom att ställa frågan Hur vet du det? kan vetenskaplig kunskap ges ett större utrymme i politiken, samhällsdebatten och i samtal människor emellan. Målet med kampanjen är att vetenskap ska få större utrymme än tidigare när politiska förslag diskuteras under årets valrörelse.


Ifous medverkar på Almedalsveckan 2018

Att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är vi alla överens om men vad betyder det i praktiken? Vilken vetenskaplig grund? Hur blir erfarenhet beprövad? Vad gör man när vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet saknas? Det är några av frågorna som behandlas vid Ifous seminarium i Almedalen.

Medverkande

Katarina Arkehag – chef för FoU-enheten vid Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad
Anette Jahnke – lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet och projektledare på Ifous
Morten Sager – lektor i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet
Maria Stockhaus – riksdagsledamot (M)
Thomas Strand – riksdagsledamot (S)
Åsa Wikforss – professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet

När? Tisdagen den 3 juli 10.00-10.45
Var? Joda Bar, Skeppsbron 24, Visby 

Läs mer i Almedalens officiella program här


Inbjudan: Ifous Mötesplats förskola

Välkommen till en mötesplats för dig som är verksam i förskola; som förskollärare, förskolechef eller verksamhetschef! Här får du möta forskare och praktiker som undersöker och arbetar med kvalitet och undervisning i förskola. Ta del av nya forskningsrön kring undervisning och bedömning i förskola, diskutera innebörden av förskolans nya läroplan, och nätverka med kolleger från olika håll i landet.

23 augusti i Stockholm

Läs mer om program och anmälan!


Nu startar Flerstämmig undervisning i förskolan

Torsdagen den 26 april startade Ifous ett FoU-program med fokus på förskolans pedagogiska uppdrag. Programmet Flerstämmig undervisning i förskolan drivs i samarbete med åtta kommunala skolhuvudmän och med Malmö universitet. Under tre och ett halvt år kommer forskare och praktiker att arbeta tillsammans för att utveckla förutsättningarna för de yngre barnens kunskapsutveckling.

– Det finns ett oerhört sug hos förskolans personal att få vara med och öka den forskningsbaserade kunskapen och det är så roligt att se ett sådant engagemang hos alla medverkande, säger Henrik Hamilton som är den som leder programmet.

Läs hela pressmeddelandet här!

 


Dokumentation – viktigare för pedagogerna än för barnen

Katarina Nilfyr är  licentiat inom ramen för Ifous FoU-program Små barns lärande  och gick upp med sin avhandling Dokumentationssyndromet – En interaktionistisk och socialkritisk studie av förskolans dokumentations- och bedömningspraktik” i början av mars. Nu intervjuas hon om arbetet och tankarna kring sin avhandling.

Läs hela intervjun med Katarina Nilfyr här.

Avhandlingen i sin helhet hittar du här.


Nyhet: Ifous fokuserar på laborationer

Laborerar elever i dagens skola i NO och teknik? Vilken betydelse har laborationer för elevers kunskapsutveckling i dessa ämnen? Vilka möjligheter ger digitala verktyg? Vilka förutsättningar finns för lärare att genomföra laborationer i sin undervisning? Hur kan didaktiken kring laborationer utvecklas?

Många frågor som nästa Ifous fokuserar hoppas kunna svara på. Vill du vara med och bidra för att den ska bli verklighet?

 

Läs mer om Ifous fokuserar på laborationer här!


Viktigaste valfråga är: Hur vet du det?

Årets svenska valrörelse blir säkerligen som vanligt en dragkamp mellan olika politiska förslag. Men mer än tidigare kan det också bli diskussion om vad som faktiskt är sant och relevant. Det skriver företrädare för 53 organisationer, varav Ifous är en av dem, på SvD debatt.

Läs debattartikeln i sin helhet här.


Nyhet: Lärares Profession och praktik

Nu söker vi fler huvudmän som tillsammans med Eskilstuna kommun och NTI-gymnasiet vill vara med och ta täten i Ifous nya FoU-program Lärares profession och praktik. Syftet med programmet är att vidareutveckla ett långsiktigt och forskningsbaserat kollegialt arbetssätt så att lärare i allt högre utsträckning formulerar och löser sina egna problem. Arbetet kommer att bedrivas genom en praktiknära forskningsprocess med fokus på aktionsforskning under ledning av docent Anette Olin och fil.dr. Åsa Hirsh, Göteborgs universitet.
 


Pedagogisk dokumentation ger en tillrättalagd bild

Frida Lindroth är den första licentiaten inom ramen för Ifous FoU-program Små barns lärande som gått upp med sin avhandling. I ”Pedagogisk dokumentation – en pseudoverksamhet?”har Lindroth utforskat vad förskolläraren väljer – och väljer bort – i sitt dokumentationsarbete. Hon intervjuas om arbetet med avhandlingen och sina resultat.

 

Läs hela intervjun med Frida Lindroth här.


Skolhuvudmän går samman för att stärka den forskningsbaserade kunskapen om programmering i undervisningen

Nyligen startade det fristående forskningsinstitutet Ifous ett forsknings- och utvecklingsprogram med fokus på
programmering. FoU-programmet Programmering i ämnesundervisningen drivs i samarbete med Stockholms stad, Simrishamns kommun, Tyresö kommun, Åstorps kommun, Freinetskolan Hugin och med forskare från Stockholms universitet. Under tre år kommer de att arbeta tillsammans för att med praktiknära forskningsinsatser och genom konkret utvecklingsarbete stärka undervisningen så att programmering kan användas som ett verktyg för att stärka elevernas kunskapsutveckling.

Läs hela pressmeddelandet här.


Utbildningsanordnare går samman för att stärka den praktiknära forskningen om sfi

I dagarna startar det fristående forskningsinstitutet Ifous ett forsknings- och utvecklingsprogram med fokus på sfi-undervisning. FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi drivs i samarbete med fem utbildningsanordnare – kommunala och enskilda – och med Högskolan Dalarna. Under tre år kommer de att arbeta tillsammans för att utveckla vuxna andraspråksinlärares möjligheter att lära sig svenska.

Läs mer om programmet här.


Den andra licentiatavhandlingen från Små barns lärande är här!

I dag gratulerar vi Katarina Nilfyr, licentiand inom ramen för Ifous FoU-program Små barns lärande, som i dag fick sin avhandling ”Dokumentationssyndromet – En interaktionistisk och socialkritisk studie av förskolans dokumentations- och bedömningspraktik” godkänd vid Linnéuniversitetet. Opponent var Christian Eidevald. Stort grattis!

Läs avhandlingen här.

 


Regeringens utredning lyfter Ifous modell som gott exempel

Vi på Ifous är mycket glada över att regeringens utredning som presenteras i dag, Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring, om praktiknära forskning lyfter fram Ifous modell som ett gott exempel.

Citat: ”Utredningen vill lyfta fram den modell som Ifous använder för att integrera forskning och utveckling.”

Läs mer på sid 121 i utredningen som du hittar här.


Ifous fokuserar på att bygga skola

Hur bygger man utifrån lokala förutsättningar en skola som på bästa sätt främjar och bidrar till alla barn och elevers utveckling och lärande? En skola som dessutom är en god arbetsmiljö för skolans personal? Vad kan vi lära av de erfarenheter som redan är gjorda av huvudmän runt om i Sverige? Hur används skollokaler och byggnader som finns i dag? Vilka forskningsresultat finns inom t.ex. arkitektur, didaktik och pedagogik kring skolbyggnaden och lärmiljöns betydelse för lärandet? Utifrån såväl forskning som erfarenheter, vad bör en huvudman tänka på vid planering av nybyggnation eller renovering? Dessa frågor hoppas nästa Ifous fokuserar på att kunna svara på.

Läs mer här:


Nytt FoU-program: Fjärrundervisning

Har ni kommit en bit på väg med fjärr- och/eller distansundervisning och skulle vilja vidareutveckla metoder och
modeller? Nu startar Ifous ett FoU-program som riktar sig till skolor och skolhuvudmän som tillsammans med forskare
vill bepröva erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap om detta område.

Läs mer om innehåll och intresseanmälan!

 


“Vi är en slags garant för utvecklingsverksamheten”

Sedan drygt ett halvår tillbaka är Karin Rönnerman, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, en av
medlemmarna i Ifous vetenskapliga råd. Läs intervjun med henne här.

Du kan läsa mer om Ifous vetenskapliga, där samtliga rådsmedlemmar sitter på eget mandat, här.


Julie Allan: Inkluderande lärmiljöer gör skillnad

Julie Allan

Inkludering är något som skolor måste arbeta med varje dag, det finns ingen magisk lösning. Men att ge lärare stöd i arbetet, och att ha förväntningar på eleverna, är faktorer som fungerar. Det menar Julie Allan, forskare vid universitetet i Birmingham.

Läs hela intervjun med henne här.


Första FoU-programmet inom sfi

Onsdagen 14 februari hölls det första mötet för styrgrupp och processledare inom FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi. Fem utbildningsanordnare deltar i programmet: Stockholms stad, Lernia, Haninge kommun, Hermods och Hässleholms kommun och de kommer att arbeta tillsammans med forskare från Högskolan Dalarna.  Läs mer om upplägget här.

 


Första licentiatavhandlingen från FoU-programmet Små barns lärande är här!

Licentianderna från FoU-programmet Små barns lärande som pågick mellan 2013 – 2017 börjar nu bli klara. Först ut att få sin avhandling publicerad är Frida Lindroth från Huddinge kommun, och titeln är: ”Pedagogisk dokumentation – en pseudoverksamhet?”.

Läs hela licentiatavhandlingen här.

 


Film: Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever

Missade du förra veckans seminarium för Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever som Ifous och SKL arrangerade? Lungn, bara lugn! Nu går det att titta på seminariet i efterhand!
 
Bland de medverkande fanns Khashayar Farmanbar (s), Maria Stockhaus (m) och Roberth Olofsson, Skolverket.
 


Ifous yttrande över Skolverkets förslag till reviderad läroplan för förskolan

Den 20 april 2017 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att genomföra en översyn av läroplanen för förskolan. Ifous har lämnat ett remissvar till Skolverkets förslag, baserat på de samlade kunskaper som vi fått i samband med de FoU-program som vi driver och har drivit inom förskoleområdet; Små barns lärande 2013-2017, Undervisning i förskolan 2016-2019 och Flerstämmig undervisning i förskolan 2018-2021.

 

Ifous remissvar

Skolverkets remiss

Länk till sammanfattningen av delrapporten i FoU-programmet Undervisning i förskolan.

 

 


Slutrapport: Fjärrundervisning

FoU-projektet Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever genomfördes 2016-2017 och är ett samarbete mellan Ifous, Umeå universitet och RISE Interactive, med stöd av Vinnova. Under slutseminariet torsdagen 1 februari 2018 presenterades slutrapporten i samband med projektets sista seminarium som du kan se här.

Till slutrapporten. 

 


Forskarintervju: Fokus på fjärr

Magnus Rönnholm är gymnasie­lärare i Storumans kommun och fjärrundervisar eleverna på alpina programmet​ i Tärnaby.

Intresset för fjärrundervisning är stort. Ifous forsknings- och utvecklingsprojekt Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever visar att tiden är mogen att flytta fokus från teknik till pedagogik. Här intervjuas de deltagande forskarna Gerd Pettersson och Jörgen From från Umeå universitet om arbetet i programmet.
Läs: Fokus på fjärr.

Den 1 februari webbsändes slutseminariet för FoU-projektet och går att titta på i efterhand. 

Läs även Flippad fysik med fjärrundervisning.

 

 


Replik: Forskningsbrist visar att Ifous behövs som ”maktfaktor”

Marie-Hélène Ahnborg, vd, Ifous.

Det behövs en aktör som stimulerar FoU-samverkan och praktiknära forskning. Ifous är gärna en sådan ”maktfaktor”, skriver Marie-Hélène Ahnborg,vd,  i en kommentar på Lärarnas tidnings granskning av Skolportenkoncernen.

Läs repliken i sin helhet här.


Webbsänt seminarium: Fjärrundervisningens villkor och möjligheter

Torsdagen 1 februari arrangerar Ifous tillsammans med SKL ett webbsänt frukostseminarium där resultatet från FoU-projektet Fjärrundervisningens villkor och möjligheter presenteras. Inom ramen för projektet har lärare, skolledare och forskare tillsammans studerat hur innovativa digitala arbetssätt kan ge fler elever möjligheter till god undervisning. Syftet har varit ta fram ett underlag för fortsatt diskussion om hur fjärrundervisning kan vara en del i att möta de utmaningar som det svenska skolsystemet står inför. Varmt välkomna!

Läs mer om program och länk till sändningen.


Forskarintervju: Helena Andersson

Den 20 december disputerade Helena Andersson på Malmö universitet. Hennes avhandling Möten där vi blir sedda – En studie om elevers engagemang i skolan baseras på studier genomförda inom ramen för Ifous FoU-program Inkluderande lärmiljöer 2012-2015. Avhandlingen visar att känsla av tillhörighet, framtidstro och bra relationer med lärare och kompisar är de viktigaste faktorerna för elevers engagemang i skolan. Helena Anderssons forskning pekar ut att här kan skolan vara en utjämnande faktor utifrån socioekonomisk aspekt.

 

Läs en intervju med Helena Andersson samt hennes avhandling här.


Forskarintervju: Elaine Kotte

Elaine Kotte disputerade 8 december vid Malmö universitet med avhandlingen Inkluderande undervisning: lärares uppfattningar om lektionsplanering och lektionsarbete utifrån ett elevinkluderande perspektiv. Läs intervjun med henne och hennes avhandling här.


Ny avhandling från FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer

Elevers engagemang – vad är det egentligen, hur kan man studera det? Hur ser en engagerande lärmiljö ut? Hur hänger begreppen engagemang och motivation ihop? Sådana frågor stod i centrum under Helena Anderssons disputation onsdagen den 20 december 2017.

Läs ett sammandrag från disputationen här.


Replik: Vi vill skapa klarhet

Marie-Hélène Ahnborg, vd, Ifous.

I sin replik till Lena Adamson, avgående chef för Skolforskningsinstitutet, menar Ifous vd Marie-Hélène Ahnborg att det viktigaste är att fokusera på verksamheten. Med respekt för våra olika uppdrag och i samverkan med varandra är jag övertygad om att vi kan bidra till en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” skriver Marie-Hélène Ahnborg i repliken på Altinget.se.

 

Läs Marie-Hélène Ahnborgs replik i sin helhet här.

Läs Lena Adamsons debattartikel här.


Forskarintervju: Anette Olin och Åsa Hirsh

Inför det kommande FoU-programmet Lärares praktik och profession samtalar Anette Jahnke, process- och projektledare på Ifous, med de forskare som går in i programmet; Anette Olin, docent, Göteborgs universitet, och Åsa Hirsh, lektor, Göteborgs universitet. Diskussionen omfattar bland annat vikten av kollegialt lärande och digital tillgänglighet.

 

Läs mer om FoU-programmet Lärares praktik och profession här.

Länk till Youtube


Replik: En skola för alla kräver samverkan

Ifous roll är att underlätta och koordinera samverkan mellan skolhuvudmän och forskare, skriver Ifous vd Marie-Hélène Ahnborg i en replik till Malin Holm och avfärdar påståendet att Ifous driver en egen agenda som absurt.

Marie-Hélène Ahnborg, vd, Ifous.

     Läs repliken av Marie-Hélène Ahnborg här

     Debattartikeln av Malin Holm hittar du här


Balansering, navigering och beredskap för en inkluderande undervisning

Den 8 december disputerade Elaine Kotte vid Malmö högskola med avhandlingen Inkluderande undervisning – Lärares uppfattningar om  lektionsplanering och lektionsarbete utifrån ett inkluderande perspektiv. Avhandlingsarbetet har gjorts inom FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer som Ifous och tolv kommuner drev mellan 2012 och 2015.

 

Läs mer om Elaines disputation och avhandling här.


Att vara forskare i Ifous FoU-program

Ifous erbjuder dig som forskare en unik möjlighet att bedriva praktiknära forskning i nära samverkan med skolans professionella – lärare, skolledare och chefer. Våra FoU-program utgår från skolors och skolhuvudmäns behov och leder till ett gemensamt kunskapande.

Läs mer om vad det innebär att vara forskare i ett av Ifous FoU-program.


Inkluderande lärmiljöer: Helena Anderssons avhandling är här

I dag landade Helena Anderssons avhandling Möten där vi blir sedda. En studie om elevers engagemang i skolan här på kontoret. Det är den andra avhandlingen inom ramen för Ifous FoU-program Inkluderande lärmiljöer 2012-2015. Disputation äger rum 20 december på Malmö högskola​.

Läs avhandlingen i sin helhet här.


Ifous VD leder utredning för en utvecklad studie- och yrkesvägledning

Idag har regeringen beslutat att tillsätta en utredning för att utveckla studie- och yrkesvägledningen. Som särskild utredare har regeringen utsett Ifous VD Marie-Hélène Ahborg.


Ifous kommentar till den nationella digitaliseringsstrategin

Den 19 oktober släppte regeringen en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Målet som regeringen har satt är att Sverige ska vara bäst i världen när det gäller att ta tillvara på de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. I förverkligandet av denna ambition spelar skolväsendet en stor roll.

Läs hela kommentaren här.


Ifous synpunkter på slutbetänkande om fjärrundervisning

Ifous har i dag lämnat in ett yttrande om slutbetänkandet Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning som är ute på remiss sedan den 30 maj. Vi gör det med utgångspunkt i våra erfarenheter av det pågående projektet Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever.

Det finns mycket lite forskning om fjärrundervisning, speciellt i grundskolan. Detta av naturliga skäl eftersom det inte varit tillåtet annat än i mycket begränsad omfattning. I slutbetänkandet rekommenderas lättnader och en utökning av antal ämnen där fjärrundervisning tillåts, vilket är mycket välkommet. Men de begränsningar som fortsatt föreslås riskerar att hämma viktiga satsningar på forskning och utveckling. Vi uppmanar därför regeringen att inte stänga dörrar, utan i stället underlätta kunskapsutvecklingen – för att bygga upp den kunskap som så väl behövs för att klara av behoven i framtidens skola.

Läs hela yttrandet här.

Slutbetänkandet finns här. Remisstiden går ut den 5 oktober 2017.

Läs mer om projektet Fjärrundervisning här.


Forskarintervju: Jan-Eric Gustafsson

Att forska kring skolutveckling är det enkla. Det svåra är att implementera forskningen och få det att fungera i stor skala, menar Jan-Eric Gustafsson, ordförande i Skolkommissionen. Nu tar han plats i Ifous vetenskapliga råd.

Läs hela intervjun här.


Så får vi bättre skolforskning

I artikeln ”Så får vi bättre skolforskning” i tidningen Skolledaren intervjuas Ifous vd Marie-Hélène Ahnborg, tillsammans med bland annat Matz Nilsson, ordförande i Sveriges Skolledarförbund, och Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister (s), om den svenska skolforskningen och dess utveckling.

Intervjun hittar du här. 


Så funkar ett FoU-program

Att som skolhuvudman gå med i ett FoU-program är ett sätt att arbeta långsiktigt med utveckling på vetenskaplig grund och att bygga beprövad erfarenhet. Det säger Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous.

Läs hela intervjun med Karin här.


Ifous FoU-program – Erfarenhet från en huvudman

För att få veta mer om vad det innebär i praktiken att delta i ett FoU-program, titta gärna på samtalet mellan Ulf Månsson, förvaltningschef i Säters kommun, och Henrik Hamilton, processledare på Ifous, om deras erfarenheter från FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer.

Länk till Youtube