Ifous fokusområden under bearbetning

Just nu arbetar vi aktivt med att utveckla nya förslag inom områden där våra medlemmar ser ett behov av att utveckla sin verksamhet tillsammans med andra deltagare och i samarbete med forskning. Vi utgår från elevens och barnets, lärarens och skolledarens vardag. Förutom att utgå från frågeställningar från medlemmarna tar vi fasta på tendenser i omvärld och forskning.

Nyfiken på Ifous FoU-arbete? Lyssna på panelsamtalet från Ifousdagen!

Under Ifousdagen 2014 höll processledare Henrik Hamilton i ett panelsamtal med deltagare i Ifous FoU-program Inkluderande Lärmiljöer. Titta på filmklippet med diskussionen och få insikt i hur arbetet fortskrider!