Att forma skolan efter eleverna - måste det vara så svårt?

Välkommen till en heldag om att anpassa skolan efter elevernas behov och olikheter!

Den 17 september håller Ifous FoU-program Inkluderande lärmiljöer slutseminarieum i Malmö. Ta chansen att få insikt i hur arbetet i programmet har bedrivits samt vilka slutsatser det har resulterat i.

Nyfiken på Ifous FoU-arbete? Lyssna på panelsamtalet från Ifousdagen!

Under Ifousdagen 2014 höll processledare Henrik Hamilton i ett panelsamtal med deltagare i Ifous FoU-program Inkluderande Lärmiljöer. Titta på filmklippet med diskussionen och få insikt i hur arbetet fortskrider!