Ifous välkomnar nya medlemmar!

Under 2015 har Ifous fått en rad nya medlemmar, vilket vi på kansliet är mycket glada över. Tillsammans driver vi samverkan mellan praktik och forskning på alla plan inom skola och förskola. Vi välkomnar alla våra nya medlemmar!

Kommande FoU-projekt

Ifous jobbar vidare med ett antal idéer som kan utvecklas till forsknings- och utvecklingsprogram eller andra FoU-insatser. Idéerna fokuserar på behov som identifieras av Ifous medlemmar. Vi tar löpande emot nya förslag på angelägna FoU-projekt. Läs mer om vilka områden som vi arbetar med just nu.