Nyhet: Ifous fokuserar på laborationer!

Vill du/ni vara med och påverka innehållet i nästa Ifous fokuserar? Denna gång med tema laborationer!

Vi planerar att analysera data från bland annat Pisa, Skolinspektionens kvalitetsrapporter och forsknings- och utvecklingsarbete kring undervisning och lärande av laborationer inom NO/teknik. Resultat och slutsatser av analyser kommer att redovisas i en skriftlig rapport och innehålla diskussionsfrågor för lärare, skolledare och skolchefer att arbeta med kollegialt. Utöver rapporten produceras även en film som berättar om analysen och resultaten.

 

Låter det spännande? Läs mer här och anmäl intresse till anette.jahnke@ifous.se eller karin.hermansson@ifous.se


Yttrande till Utbildningsdepartementets slutbetänkande SoU 2018:19

Ifous har, den 15/8, kommit med ett yttrande över Utbildningsdepartementets slutbetänkande ”Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring”.

Läs det i sin helhet här: Ifous yttrande Forska tillsammans


Vetenskaplig artikel inom FoU-programmet Undervisning i förskolan

Nu finns ytterligare en vetenskaplig artikel skriven inom ramen för FoU-programmet Undervisning i förskolan!

Artikeln är skriven av universitetslektor Linda Palla och professor Ann-Christine Vallberg-Roth, Malmö universitet, och publicerad i den vetenskapliga tidskriften Problems of Education in the 21st Century.

Läs hela artikeln här!


Se en inspelning av vårt Almedalsseminarium!

Missade du vårt seminarium: ”Utbildning på vetenskaplig grund – hur vet vi det?” i Almedalen? Ingen fara! Det går alldeles utmärkt att se i efterhand, klicka bara på länken nedan!

Ta chansen och se det här!

 


Forskarintervju med Marita Davidsson

Marita Davidsson gick upp med sin avhandling Värdeladdade utvärderingar – diskursanalys av förskolors systematiska kvalitetsarbete, den 1 juni 2018, som är skriven inom ramen för FoU-programmet ”Små barns lärande”. Nu finns en fullständig intervju med Marita att läsa här!

Trevlig läsning!


Utbildning på vetenskaplig grund – Hur vet vi det?

Det var rubriken för Ifous välbesökta seminarium under årets Almedalsvecka. På scenen fanns representanter från såväl akademi som politik och skolhuvudmän.

Seminariet var en del av #Hurvetdudet-kampanjen som stöds av ett stort antal organisationer och samordnas av Vetenskap & Allmänhet.
Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, inledde seminariet och menade att det finns för många starka känslor i skoldebatten som signalerar oenighet där man egentligen är enig:
– Det är inte en fundamental konflikt. Vi är alla överens om att skolan ska skapa demokratiska medborgare, vara likvärdig och ge möjligheter till en sådan klassresa som jag själv har gjort.
– Åsiktsskillnaderna handlar istället om hur detta ska uppnås, och där måste vi luta oss på vetenskap och beprövad erfarenhet, menade Åsa.

Morten Sager, lektor i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet, var helt enig, men la till ett antal punkter som han menade är elementära för utvecklingen av en skola på vetenskaplig grund. Bland dessa betonades speciellt vikten av samarbetande arbetslag med intresse för och kunskap om vetenskapliga resultat som även följer upp sin utveckling.

Vad gör man då när den vetenskapliga grunden är svag och den forskningsbaserade kunskapen begränsad? Anette Jahnke, projektledare på Ifous och Katarina Arkehag, chef för FoU-enheten vid Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad, berättade om ett konkret exempel där lärare och skolledare hos fem olika skolhuvudmän arbetar tillsammans med forskare i FoU-programmet Programmering i ämnesundervisningen.

– Programmering har blivit obligatoriskt men kompetensen finns inte och forskningen inom området är begränsad, berättade Anette, och Katarina fortsatte:
– Vi vill inte sitta och vänta utan vara med och bygga den vetenskapliga grund som saknas. Katarina betonade även vikten av det nationella perspektivet i programmet:
– Stockholm är stort och vi kan vara kaxiga och tycka att vi kan göra det själva, men vi ser ett värde i att göra det tillsammans med andra, inte minst ur ett likvärdighetsperspektiv.

– Det har hänt mycket sedan jag satt i lärarutbildningskommittén för tjugo år sedan, med många olika initiativ som Ifous och Skolforskningsinstitutet. Jag blir lite glad när jag står här, menade Thomas Strand, riksdagsledamot för Socialdemokraterna, och fortsatte:
– Men det finns saker kvar att göra.
Även Maria Stockhaus, riksdagsledamot för Moderaterna, menade att det fortfarande finns steg att ta:
– Vi politiker ska inte säga hur det ska göras, men däremot sätta upp mål.

I det avslutande panelsamtalet efterfrågades en större tvärvetenskaplighet för att lyfta och föra skolutvecklingen framåt. Utbildningsforskningen måste kombineras med bland annat psykologisk forskning, menade Åsa Wikforss medan Morten Sager betonade vikten av beprövad erfarenhet och gjorde en jämförelse med läkarutbildningen där stor vikt läggs på att utveckla praktiken genom kollegialt samarbete.
Alla medverkande i panelen var överens om att forskning måste högre upp på agendan i lärarutbildningen.

Dagens moderator, Marie-Hélène Ahnborg, vd för Ifous, avslutade seminariet med att summera:
– Vi behöver de olika perspektiven, men framförallt behöver vi de kloka praktikerna som vågar ifrågasätta sitt arbete och pröva nytt tillsammans med kollegor. Vi behöver också alla med jämna mellanrum ställa oss frågan ”Hur vet vi det?”.

Den frågan fick alltså inte bara bli rubriken utan även avrundningen på seminariet.

Henrik Hamilton

 

Från vänster: Marie-Hélène Ahnborg, Thomas Strand, Maria Stockhaus, Anette Jahnke, Katarina Arkehag, Åsa Wikforss och Morten Sager.


Nu börjar det dra ihop sig till årets Almedalsvecka!

Nu börjar det dra ihop sig till årets Almedalsvecka och Ifous kommer att hålla ett seminarium den 3 juli!

Den praktiknära forskningen på det utbildningsvetenskapliga området är i jämförelse med andra vetenskapsområden mycket begränsad. Forskningsresultat som ger svar på frågor som lärare och skolledare brottas med i sitt dagliga arbete finns det inte så mycket av. Samtidigt ställer skollagen krav på en forskningsbaserad utbildning och de verksamma i skolan är tvingade att laga efter läge och hantera situationen efter bästa förmåga.

Vid seminariet får vi ta del av två forskares syn på vetenskapligheten i skolan. Därefter följer ett panelsamtal utifrån ett konkret exempel på hur man genom samverkan och praktikutvecklande forskningsinsatser kan bygga kunskap när sådan inte finns eller när den är i behov av utveckling.

Tid:              tisdagen den 3 juli kl. 10.00 – 10.45

Plats:          Joda bar, Skeppsbron 24 i Visby

Seminariet anordnas av Ifous nom ramen för kampanjen #Hurvetdudet?som samordnas av Vetenskap & Allmänhet

För att se den officiella almedalsflyern klicka nedan:

Ifous Almedalen 2018

Glöm inte att följa och gilla Ifous på sociala medier för kontinuerliga uppdateringar under Almedalsveckan!

Ifous på LinkedIn
Ifous på Facebook
Ifous på Twitter


Ny vetenskaplig artikel från FoU-programmet Undervisning i förskolan

Ann-Christine Vallberg Roth, professor i pedagogik vid Malmö universitet och vetenskaplig ledare för Ifous pågående FoU-program Undervisning i förskolan, har skrivit om de första resultaten från programmet i en artikel i Scandinavian Journal of Educational Research. Läs artiklen i sin helhet här


Ifous på Järvaveckan tillsammans med #Hurvetdudet?

Onsdagen den 13 juni deltog Ifous på Järvaveckan tillsammans med kampanjen #Hurvetdudet?

Genom att ställa frågan Hur vet du det? kan vetenskaplig kunskap ges ett större utrymme i politiken, samhällsdebatten och i samtal människor emellan. Målet med kampanjen är att vetenskap ska få större utrymme än tidigare när politiska förslag diskuteras under årets valrörelse.

 

Ifous medlemsansvariga, Karin Hallström, delade ut flyers på Spånga IP

Ifous seminarium på Almedalen den 3 juli anordnas även på kampanjens tema: ”Utbildning på vetenskaplig grund – hur vet vi det?”

Vid seminariet får vi ta del av två forskares syn på vetenskapligheten i skolan. Därefter följer ett panelsamtal utifrån ett konkret exempel på hur man genom samverkan och praktikutvecklande forskningsinsatser kan bygga kunskap när sådan inte finns eller när den är i behov av utveckling.

Medverkande

Katarina Arkehag – chef för FoU-enheten vid Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad
Anette Jahnke – lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet och projektledare på Ifous
Morten Sager – lektor i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet
Maria Stockhaus – riksdagsledamot (m)
Thomas Strand – riksdagsledamot (s)
Åsa Wikforss – professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet

Moderator: Marie-Hélène Ahnborg, VD för Ifous

Tid: tisdagen den 3 juli kl. 10.00 – 10.45
Plats: Joda Bar, Skeppsbron 24, Visby

Läs mer i Almedalens officiella program här


Start för nytt FoU-program ”Lärares praktik och profession”!

Igår, 13/6, hölls det första styrgruppsmötet för det nystartade FoU-programmet ”Lärares praktik och profession”.

Syftet med programmet är att vidareutveckla ett långsiktigt och forskningsbaserat kollegialt arbetssätt så att lärare i allt högre utsträckning formulerar och löser sina egna problem. Arbetet kommer att bedrivas genom en praktiknära forskningsprocess med fokus på aktionsforskning under ledning av docent Anette Olin och fil.dr. Åsa Hirsh, Göteborgs universitet.

Medverkande skolhuvudmän är NTI-gymnasiet, Eskilstuna kommunHässleholms kommun och Kunskapsskolan.

 

 


Tredje avhandlingen från FoU-programmet Små barns lärande är här!

Den 1/6 gick Marita Davidsson upp med sin licentiatuppsats Värdeladdade utvärderingar – diskursanalys av förskolors systematiska kvalitetsarbete som är skriven inom ramen för FoU-programmet Små barns lärande.

Avhandlingen i sin helhet hittar du här


Ifous policy för personuppgiftsbehandling

Den 25 maj trädde EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, i kraft.

GDPR ställer högre krav på hur vi behandlar personuppgifter och ger individen bättre möjligheter att påverka vår hantering. För att läsa Ifous fullständiga policy för personuppgiftsbehandling, klicka på länken nedan.

Ifous personuppgiftspolicy


Ifous stödjer kampanjen #Hurvetdudet?

Ifous kommer att vara på plats den 13 juni under
Järvaveckan tillsammans med kampanjen #Hurvetdudet?

Lördagen den 14 april lanserades kampanjen #Hurvetdudet? vars syfte är att öka förståelsen om vad vetenskap är och hur vetenskapen kan användas för att bygga ett bättre samhälle.
Ifous är en av drygt 70 andra organisationer, bland annat universitet, föreningar, företag och myndigheter, som stödjer kampanjen.

Genom att ställa frågan Hur vet du det? kan vetenskaplig kunskap ges ett större utrymme i politiken, samhällsdebatten och i samtal människor emellan. Målet med kampanjen är att vetenskap ska få större utrymme än tidigare när politiska förslag diskuteras under årets valrörelse.


Ifous medverkar på Almedalsveckan 2018

Att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är vi alla överens om men vad betyder det i praktiken? Vilken vetenskaplig grund? Hur blir erfarenhet beprövad? Vad gör man när vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet saknas? Det är några av frågorna som behandlas vid Ifous seminarium i Almedalen.

Medverkande

Katarina Arkehag – chef för FoU-enheten vid Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad
Anette Jahnke – lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet och projektledare på Ifous
Morten Sager – lektor i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet
Maria Stockhaus – riksdagsledamot (M)
Thomas Strand – riksdagsledamot (S)
Åsa Wikforss – professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet

När? Tisdagen den 3 juli 10.00-10.45
Var? Joda Bar, Skeppsbron 24, Visby 

Läs mer i Almedalens officiella program här


Inbjudan: Ifous Mötesplats förskola

Välkommen till en mötesplats för dig som är verksam i förskola; som förskollärare, förskolechef eller verksamhetschef! Här får du möta forskare och praktiker som undersöker och arbetar med kvalitet och undervisning i förskola. Ta del av nya forskningsrön kring undervisning och bedömning i förskola, diskutera innebörden av förskolans nya läroplan, och nätverka med kolleger från olika håll i landet.

23 augusti i Stockholm

Läs mer om program och anmälan!


Nu startar Flerstämmig undervisning i förskolan

Torsdagen den 26 april startade Ifous ett FoU-program med fokus på förskolans pedagogiska uppdrag. Programmet Flerstämmig undervisning i förskolan drivs i samarbete med åtta kommunala skolhuvudmän och med Malmö universitet. Under tre och ett halvt år kommer forskare och praktiker att arbeta tillsammans för att utveckla förutsättningarna för de yngre barnens kunskapsutveckling.

– Det finns ett oerhört sug hos förskolans personal att få vara med och öka den forskningsbaserade kunskapen och det är så roligt att se ett sådant engagemang hos alla medverkande, säger Henrik Hamilton som är den som leder programmet.

Läs hela pressmeddelandet här!

 


Dokumentation – viktigare för pedagogerna än för barnen

Katarina Nilfyr är  licentiat inom ramen för Ifous FoU-program Små barns lärande  och gick upp med sin avhandling Dokumentationssyndromet – En interaktionistisk och socialkritisk studie av förskolans dokumentations- och bedömningspraktik” i början av mars. Nu intervjuas hon om arbetet och tankarna kring sin avhandling.

Läs hela intervjun med Katarina Nilfyr här.

Avhandlingen i sin helhet hittar du här.


Nyhet: Ifous fokuserar på laborationer

Laborerar elever i dagens skola i NO och teknik? Vilken betydelse har laborationer för elevers kunskapsutveckling i dessa ämnen? Vilka möjligheter ger digitala verktyg? Vilka förutsättningar finns för lärare att genomföra laborationer i sin undervisning? Hur kan didaktiken kring laborationer utvecklas?

Många frågor som nästa Ifous fokuserar hoppas kunna svara på. Vill du vara med och bidra för att den ska bli verklighet?

 

Läs mer om Ifous fokuserar på laborationer här!


Viktigaste valfråga är: Hur vet du det?

Årets svenska valrörelse blir säkerligen som vanligt en dragkamp mellan olika politiska förslag. Men mer än tidigare kan det också bli diskussion om vad som faktiskt är sant och relevant. Det skriver företrädare för 53 organisationer, varav Ifous är en av dem, på SvD debatt.

Läs debattartikeln i sin helhet här.


Nyhet: Lärares Profession och praktik

Nu söker vi fler huvudmän som tillsammans med Eskilstuna kommun och NTI-gymnasiet vill vara med och ta täten i Ifous nya FoU-program Lärares profession och praktik. Syftet med programmet är att vidareutveckla ett långsiktigt och forskningsbaserat kollegialt arbetssätt så att lärare i allt högre utsträckning formulerar och löser sina egna problem. Arbetet kommer att bedrivas genom en praktiknära forskningsprocess med fokus på aktionsforskning under ledning av docent Anette Olin och fil.dr. Åsa Hirsh, Göteborgs universitet.
 


Pedagogisk dokumentation ger en tillrättalagd bild

Frida Lindroth är den första licentiaten inom ramen för Ifous FoU-program Små barns lärande som gått upp med sin avhandling. I ”Pedagogisk dokumentation – en pseudoverksamhet?”har Lindroth utforskat vad förskolläraren väljer – och väljer bort – i sitt dokumentationsarbete. Hon intervjuas om arbetet med avhandlingen och sina resultat.

 

Läs hela intervjun med Frida Lindroth här.


Skolhuvudmän går samman för att stärka den forskningsbaserade kunskapen om programmering i undervisningen

Nyligen startade det fristående forskningsinstitutet Ifous ett forsknings- och utvecklingsprogram med fokus på
programmering. FoU-programmet Programmering i ämnesundervisningen drivs i samarbete med Stockholms stad, Simrishamns kommun, Tyresö kommun, Åstorps kommun, Freinetskolan Hugin och med forskare från Stockholms universitet. Under tre år kommer de att arbeta tillsammans för att med praktiknära forskningsinsatser och genom konkret utvecklingsarbete stärka undervisningen så att programmering kan användas som ett verktyg för att stärka elevernas kunskapsutveckling.

Läs hela pressmeddelandet här.


Utbildningsanordnare går samman för att stärka den praktiknära forskningen om sfi

I dagarna startar det fristående forskningsinstitutet Ifous ett forsknings- och utvecklingsprogram med fokus på sfi-undervisning. FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi drivs i samarbete med fem utbildningsanordnare – kommunala och enskilda – och med Högskolan Dalarna. Under tre år kommer de att arbeta tillsammans för att utveckla vuxna andraspråksinlärares möjligheter att lära sig svenska.

Läs mer om programmet här.


Den andra licentiatavhandlingen från Små barns lärande är här!

I dag gratulerar vi Katarina Nilfyr, licentiand inom ramen för Ifous FoU-program Små barns lärande, som i dag fick sin avhandling ”Dokumentationssyndromet – En interaktionistisk och socialkritisk studie av förskolans dokumentations- och bedömningspraktik” godkänd vid Linnéuniversitetet. Opponent var Christian Eidevald. Stort grattis!

Läs avhandlingen här.

 


Regeringens utredning lyfter Ifous modell som gott exempel

Vi på Ifous är mycket glada över att regeringens utredning som presenteras i dag, Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring, om praktiknära forskning lyfter fram Ifous modell som ett gott exempel.

Citat: ”Utredningen vill lyfta fram den modell som Ifous använder för att integrera forskning och utveckling.”

Läs mer på sid 121 i utredningen som du hittar här.


Ifous fokuserar på att bygga skola

Hur bygger man utifrån lokala förutsättningar en skola som på bästa sätt främjar och bidrar till alla barn och elevers utveckling och lärande? En skola som dessutom är en god arbetsmiljö för skolans personal? Vad kan vi lära av de erfarenheter som redan är gjorda av huvudmän runt om i Sverige? Hur används skollokaler och byggnader som finns i dag? Vilka forskningsresultat finns inom t.ex. arkitektur, didaktik och pedagogik kring skolbyggnaden och lärmiljöns betydelse för lärandet? Utifrån såväl forskning som erfarenheter, vad bör en huvudman tänka på vid planering av nybyggnation eller renovering? Dessa frågor hoppas nästa Ifous fokuserar på att kunna svara på.

Läs mer här:


Nytt FoU-program: Fjärrundervisning

Har ni kommit en bit på väg med fjärr- och/eller distansundervisning och skulle vilja vidareutveckla metoder och
modeller? Nu startar Ifous ett FoU-program som riktar sig till skolor och skolhuvudmän som tillsammans med forskare
vill bepröva erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap om detta område.

Läs mer om innehåll och intresseanmälan!

 


“Vi är en slags garant för utvecklingsverksamheten”

Sedan drygt ett halvår tillbaka är Karin Rönnerman, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, en av
medlemmarna i Ifous vetenskapliga råd. Läs intervjun med henne här.

Du kan läsa mer om Ifous vetenskapliga, där samtliga rådsmedlemmar sitter på eget mandat, här.


Julie Allan: Inkluderande lärmiljöer gör skillnad

Julie Allan

Inkludering är något som skolor måste arbeta med varje dag, det finns ingen magisk lösning. Men att ge lärare stöd i arbetet, och att ha förväntningar på eleverna, är faktorer som fungerar. Det menar Julie Allan, forskare vid universitetet i Birmingham.

Läs hela intervjun med henne här.


Första FoU-programmet inom sfi

Onsdagen 14 februari hölls det första mötet för styrgrupp och processledare inom FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi. Fem utbildningsanordnare deltar i programmet: Stockholms stad, Lernia, Haninge kommun, Hermods och Hässleholms kommun och de kommer att arbeta tillsammans med forskare från Högskolan Dalarna.  Läs mer om upplägget här.

 


Första licentiatavhandlingen från FoU-programmet Små barns lärande är här!

Licentianderna från FoU-programmet Små barns lärande som pågick mellan 2013 – 2017 börjar nu bli klara. Först ut att få sin avhandling publicerad är Frida Lindroth från Huddinge kommun, och titeln är: ”Pedagogisk dokumentation – en pseudoverksamhet?”.

Läs hela licentiatavhandlingen här.

 


Film: Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever

Missade du förra veckans seminarium för Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever som Ifous och SKL arrangerade? Lungn, bara lugn! Nu går det att titta på seminariet i efterhand!
 
Bland de medverkande fanns Khashayar Farmanbar (s), Maria Stockhaus (m) och Roberth Olofsson, Skolverket.
 


Ifous yttrande över Skolverkets förslag till reviderad läroplan för förskolan

Den 20 april 2017 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att genomföra en översyn av läroplanen för förskolan. Ifous har lämnat ett remissvar till Skolverkets förslag, baserat på de samlade kunskaper som vi fått i samband med de FoU-program som vi driver och har drivit inom förskoleområdet; Små barns lärande 2013-2017, Undervisning i förskolan 2016-2019 och Flerstämmig undervisning i förskolan 2018-2021.

 

Ifous remissvar

Skolverkets remiss

Länk till sammanfattningen av delrapporten i FoU-programmet Undervisning i förskolan.

 

 


Slutrapport: Fjärrundervisning

FoU-projektet Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever genomfördes 2016-2017 och är ett samarbete mellan Ifous, Umeå universitet och RISE Interactive, med stöd av Vinnova. Under slutseminariet torsdagen 1 februari 2018 presenterades slutrapporten i samband med projektets sista seminarium som du kan se här.

Till slutrapporten. 

 


Forskarintervju: Fokus på fjärr

Magnus Rönnholm är gymnasie­lärare i Storumans kommun och fjärrundervisar eleverna på alpina programmet​ i Tärnaby.

Intresset för fjärrundervisning är stort. Ifous forsknings- och utvecklingsprojekt Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever visar att tiden är mogen att flytta fokus från teknik till pedagogik. Här intervjuas de deltagande forskarna Gerd Pettersson och Jörgen From från Umeå universitet om arbetet i programmet.
Läs: Fokus på fjärr.

Den 1 februari webbsändes slutseminariet för FoU-projektet och går att titta på i efterhand. 

Läs även Flippad fysik med fjärrundervisning.

 

 


Replik: Forskningsbrist visar att Ifous behövs som ”maktfaktor”

Marie-Hélène Ahnborg, vd, Ifous.

Det behövs en aktör som stimulerar FoU-samverkan och praktiknära forskning. Ifous är gärna en sådan ”maktfaktor”, skriver Marie-Hélène Ahnborg,vd,  i en kommentar på Lärarnas tidnings granskning av Skolportenkoncernen.

Läs repliken i sin helhet här.


Webbsänt seminarium: Fjärrundervisningens villkor och möjligheter

Torsdagen 1 februari arrangerar Ifous tillsammans med SKL ett webbsänt frukostseminarium där resultatet från FoU-projektet Fjärrundervisningens villkor och möjligheter presenteras. Inom ramen för projektet har lärare, skolledare och forskare tillsammans studerat hur innovativa digitala arbetssätt kan ge fler elever möjligheter till god undervisning. Syftet har varit ta fram ett underlag för fortsatt diskussion om hur fjärrundervisning kan vara en del i att möta de utmaningar som det svenska skolsystemet står inför. Varmt välkomna!

Läs mer om program och länk till sändningen.


Forskarintervju: Helena Andersson

Den 20 december disputerade Helena Andersson på Malmö universitet. Hennes avhandling Möten där vi blir sedda – En studie om elevers engagemang i skolan baseras på studier genomförda inom ramen för Ifous FoU-program Inkluderande lärmiljöer 2012-2015. Avhandlingen visar att känsla av tillhörighet, framtidstro och bra relationer med lärare och kompisar är de viktigaste faktorerna för elevers engagemang i skolan. Helena Anderssons forskning pekar ut att här kan skolan vara en utjämnande faktor utifrån socioekonomisk aspekt.

 

Läs en intervju med Helena Andersson samt hennes avhandling här.


Forskarintervju: Elaine Kotte

Elaine Kotte disputerade 8 december vid Malmö universitet med avhandlingen Inkluderande undervisning: lärares uppfattningar om lektionsplanering och lektionsarbete utifrån ett elevinkluderande perspektiv. Läs intervjun med henne och hennes avhandling här.


Ny avhandling från FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer

Elevers engagemang – vad är det egentligen, hur kan man studera det? Hur ser en engagerande lärmiljö ut? Hur hänger begreppen engagemang och motivation ihop? Sådana frågor stod i centrum under Helena Anderssons disputation onsdagen den 20 december 2017.

Läs ett sammandrag från disputationen här.


Replik: Vi vill skapa klarhet

Marie-Hélène Ahnborg, vd, Ifous.

I sin replik till Lena Adamson, avgående chef för Skolforskningsinstitutet, menar Ifous vd Marie-Hélène Ahnborg att det viktigaste är att fokusera på verksamheten. Med respekt för våra olika uppdrag och i samverkan med varandra är jag övertygad om att vi kan bidra till en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” skriver Marie-Hélène Ahnborg i repliken på Altinget.se.

 

Läs Marie-Hélène Ahnborgs replik i sin helhet här.

Läs Lena Adamsons debattartikel här.


Forskarintervju: Anette Olin och Åsa Hirsh

Inför det kommande FoU-programmet Lärares praktik och profession samtalar Anette Jahnke, process- och projektledare på Ifous, med de forskare som går in i programmet; Anette Olin, docent, Göteborgs universitet, och Åsa Hirsh, lektor, Göteborgs universitet. Diskussionen omfattar bland annat vikten av kollegialt lärande och digital tillgänglighet.

 

Läs mer om FoU-programmet Lärares praktik och profession här.

Länk till Youtube


Replik: En skola för alla kräver samverkan

Ifous roll är att underlätta och koordinera samverkan mellan skolhuvudmän och forskare, skriver Ifous vd Marie-Hélène Ahnborg i en replik till Malin Holm och avfärdar påståendet att Ifous driver en egen agenda som absurt.

Marie-Hélène Ahnborg, vd, Ifous.

     Läs repliken av Marie-Hélène Ahnborg här

     Debattartikeln av Malin Holm hittar du här


Balansering, navigering och beredskap för en inkluderande undervisning

Den 8 december disputerade Elaine Kotte vid Malmö högskola med avhandlingen Inkluderande undervisning – Lärares uppfattningar om  lektionsplanering och lektionsarbete utifrån ett inkluderande perspektiv. Avhandlingsarbetet har gjorts inom FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer som Ifous och tolv kommuner drev mellan 2012 och 2015.

 

Läs mer om Elaines disputation och avhandling här.


Att vara forskare i Ifous FoU-program

Ifous erbjuder dig som forskare en unik möjlighet att bedriva praktiknära forskning i nära samverkan med skolans professionella – lärare, skolledare och chefer. Våra FoU-program utgår från skolors och skolhuvudmäns behov och leder till ett gemensamt kunskapande.

Läs mer om vad det innebär att vara forskare i ett av Ifous FoU-program.


Inkluderande lärmiljöer: Helena Anderssons avhandling är här

I dag landade Helena Anderssons avhandling Möten där vi blir sedda. En studie om elevers engagemang i skolan här på kontoret. Det är den andra avhandlingen inom ramen för Ifous FoU-program Inkluderande lärmiljöer 2012-2015. Disputation äger rum 20 december på Malmö högskola​.

Läs avhandlingen i sin helhet här.


Ifous VD leder utredning för en utvecklad studie- och yrkesvägledning

Idag har regeringen beslutat att tillsätta en utredning för att utveckla studie- och yrkesvägledningen. Som särskild utredare har regeringen utsett Ifous VD Marie-Hélène Ahborg.


Ifous kommentar till den nationella digitaliseringsstrategin

Den 19 oktober släppte regeringen en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Målet som regeringen har satt är att Sverige ska vara bäst i världen när det gäller att ta tillvara på de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. I förverkligandet av denna ambition spelar skolväsendet en stor roll.

Läs hela kommentaren här.


Ifous synpunkter på slutbetänkande om fjärrundervisning

Ifous har i dag lämnat in ett yttrande om slutbetänkandet Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning som är ute på remiss sedan den 30 maj. Vi gör det med utgångspunkt i våra erfarenheter av det pågående projektet Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever.

Det finns mycket lite forskning om fjärrundervisning, speciellt i grundskolan. Detta av naturliga skäl eftersom det inte varit tillåtet annat än i mycket begränsad omfattning. I slutbetänkandet rekommenderas lättnader och en utökning av antal ämnen där fjärrundervisning tillåts, vilket är mycket välkommet. Men de begränsningar som fortsatt föreslås riskerar att hämma viktiga satsningar på forskning och utveckling. Vi uppmanar därför regeringen att inte stänga dörrar, utan i stället underlätta kunskapsutvecklingen – för att bygga upp den kunskap som så väl behövs för att klara av behoven i framtidens skola.

Läs hela yttrandet här.

Slutbetänkandet finns här. Remisstiden går ut den 5 oktober 2017.

Läs mer om projektet Fjärrundervisning här.


Forskarintervju: Jan-Eric Gustafsson

Att forska kring skolutveckling är det enkla. Det svåra är att implementera forskningen och få det att fungera i stor skala, menar Jan-Eric Gustafsson, ordförande i Skolkommissionen. Nu tar han plats i Ifous vetenskapliga råd.

Läs hela intervjun här.


Så får vi bättre skolforskning

I artikeln ”Så får vi bättre skolforskning” i tidningen Skolledaren intervjuas Ifous vd Marie-Hélène Ahnborg, tillsammans med bland annat Matz Nilsson, ordförande i Sveriges Skolledarförbund, och Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister (s), om den svenska skolforskningen och dess utveckling.

Intervjun hittar du här. 


Så funkar ett FoU-program

Att som skolhuvudman gå med i ett FoU-program är ett sätt att arbeta långsiktigt med utveckling på vetenskaplig grund och att bygga beprövad erfarenhet. Det säger Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous.

Läs hela intervjun med Karin här.


Ifous FoU-program – Erfarenhet från en huvudman

För att få veta mer om vad det innebär i praktiken att delta i ett FoU-program, titta gärna på samtalet mellan Ulf Månsson, förvaltningschef i Säters kommun, och Henrik Hamilton, processledare på Ifous, om deras erfarenheter från FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer.

Länk till Youtube