Ifous bygger broar mellan skola och forskning

Den 28 januari arrangerade Vetenskapsrådet en konferens som avslutade projektet Skolforsk. Slutrapporten ger rekommendationer till det nya Skolforskningsinstitutet och en av de viktigaste frågorna som lyftes var vikten av att skapa arenor där forskning och praktik kan mötas. Ifous ambition är att vara är en sådan.
– Vi arbetar aktivt med att på olika sätt brygga över det gap som många upplever finns mellan skolan och forskningen, säger Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous.

Nyfiken på Ifous FoU-arbete? Lyssna på panelsamtalet från Ifousdagen!

Under Ifousdagen 2014 höll processledare Henrik Hamilton i ett panelsamtal med deltagare i Ifous FoU-program Inkluderande Lärmiljöer. Titta på filmklippet med diskussionen och få insikt i hur arbetet fortskrider!