Seminarium i två dagar för Små barns lärande

Dokumentation och analys stod i fokus  21-22 april då Ifous genomförde ett utvecklingsseminarium i FoU-programmet Små barns lärande på Konsert & Kongress i Linköping.
– Seminariet har gett nya perspektiv och inspiration till vårt fortsatta utvecklingsarbete. Det har också gett nya frågor och tankar, menade en av deltagarna.

 Läs mer om seminariet här!


FoU-programmet Digitalisering i skolan

Den 14-15 april höll FoU-programmet Digitalisering i skolan nationellt seminarium på Dieselverkstaden i Nacka. Under dagarna höll Jan Hylén och Maria Nordmark föreläsningen ”Skolans nya roll i en digitaliserad värld” och Jonna Wiblom, forskande lärare, talade om sin forskning där hon fokuserar på kritisk granskning och kommunikation i relation till digitala medier.

Jonna Wiblom

 Läs mer om programmet!


FoU-samarbete om Styrning och ledning i skolan

Välkomna att delta i Ifous seminarium den 3 juni 2016 för att diskutera möjligheter till ett gemensamt FoU-program inom området styrning och leding! Hur kan arbetet i den lokala styrande organisationen av skolan förtydligas för att säkerställa kvalitet och likvärdighet i elevens utbildning? Under seminariet får intresserade huvudmän möjlighet att ta del av inspirationspass och delta i diskussioner. Medverkar gör Olof Johansson och Jonas Höög från Umeå universitet samt Martin Rogberg, som representerar Institutet för personal & företagsutveckling i Uppsala.

För mer information kontakta Helena Bergmark, 070-321 36 79, helena.bergmark@ifous.se

 Läs mer och anmäl deltagande här.


Nu har Undervisning i förskolan dragit igång

Närmare 250 personer deltar i vårt FoU-program Undervisning i förskolan och den 17 och 18 mars var de alla samlade på ett två dagar långt Kick-offseminarium i Stockholm.
– Det var en bra blandning av teoretiska föreläsningar och diskussioner, säger Susan Henriksson från Svedala.

 Läs mer om seminariet här!


Medverka i utvecklingen av fjärrundervisning i den svenska skolan

Under våren 2016 startar Ifous i samarbete med Umeå universitet och Interactive Institute FoU-projektet Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever, med stöd från Vinnova.
Vi bygger kunskap och vetenskaplig grund inom området genom praktiska test och nationella workshops med fokus på innovation och kunskapsutbyte.

 Läs mer och anmäl intresse här!


Förutsättningar för nyanlända elevers lärande – nytt FoU-program i vår!

Nu startar Ifous ett FoU-program med fokus på förutsättningar för nyanlända elever. Genom samarbete i FoU-programmet ska de medverkande ges möjlighet att utveckla arbetssätt och organisatoriska modeller i samverkan med forskning samt kunna utbyta erfarenheter kring resultaten med andra, så att dessa både blir verksamma på kort sikt och samtidigt hållbara på lång sikt.

 Läs mer och anmäl intresse här!