Framtidens förskola på vetenskaplig grund

Som det första steget i utbildningssystemet är förskolan en av samhällets viktigaste institutioner. Svensk förskola har ett mycket gott rykte internationellt, men samtidigt visar Skolinspektionens granskning att den inte riktigt lever upp till de ambitioner vi har. Att utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet känns självklart när vi talar om grund- och gymnasieskola, men hur är det egentligen med förskolan?

Regeringen har av Skolverket fått ett förslag till reviderad läroplan för förskolan, där undervisning betonas mer än tidigare och där förskollärarens roll som undervisande lärare och förskolechefens ansvar förtydligas. Vad betyder det i praktiken? Vad betyder det för dig som arbetar i förskolan, och vad betyder det för barnen och deras föräldrar?

Välkommen till en mötesplats för dig som är verksam i förskola; som förskollärare, förskolechef eller verksamhetschef! Här får du möta forskare och praktiker som undersöker och arbetar med kvalitet och undervisning i förskola. Ta del av nya forskningsrön kring undervisning och bedömning i förskola, diskutera innebörden av förskolans nya läroplan, och nätverka med kollegor från olika håll i landet.

 

Ur programmet:

Skolinspektionens förskolegranskning, IngBeth Larsson, projektledare Skolinspektionen.

Förskolechefens roll och ansvar, Jan Håkansson, docent Linnéuniversitetet.

Pedagogisk dokumentation, Frida Lindroth och Katarina Nilfyr, fil lic Linnéuniversitetet.

Exempel på utvecklingsarbete och praktiknära forskning om undervisning i förskolan,
Erik Andersson, förskollärare, Inger Björklund, förskolechef, Uppsala kommun.

 

 

Praktisk information

Tid: torsdag den 23 augusti, kl. 9:30–16:30 med efterföljande mingel

Plats: Van Der Nootska palatset, St Paulsgatan 21, Stockholm

Pris: 1690 kr per person för Ifous medlemmar, 2390 för ickemedlemmar.

Priset inkluderar lunch, för- och eftermiddagsfika samt mingel.

Anmälan görs här: senast den 1 juli 2018.


Anmälan är bindande men du kan överlåta din plats åt en kollega.