Besöksadress: Peter Myndes Backe 12 (T-bana Slussen)
Postadress: Ifous AB, c/o Skolporten, 118 82 Stockholm
Större försändelser skickas till: Skolporten AB, c/o KLF Service, Södermälarstrand 1-11, 118 20 Stockholm
Faktureringsadress: Ifous AB, c/o Moretime MONY024, Box 3697, 103 59 Stockholm
Org. nr: 556815-1095

Fotograf: Robert Flinkenbro

Marie-Hélène Ahnborg

VD

Karin Hermansson

FoU-ansvarig

Henrik Hamilton

Processledare

Åsa Sundelin

Processledare

Annika Faager

Medlemsrådgivare

Emma Kreü

Medlemsansvarig

Helena Bergmark

Projektledare