Från och med 1 juli 2019 gäller en reviderad läroplan för förskolan. Där betonas undervisning mer än tidigare och förskollärarens roll som undervisande lärare lyfts fram. Även förskolechefens ansvar förtydligas. Vad betyder det i praktiken? Vad betyder det för dig som arbetar i förskolan, och vad betyder det för barnen och deras föräldrar? Och hur får vi undervisningen i förskolan att vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?

Välkommen till en fullspäckad heldag om vad undervisning i förskolan kan innebära och hur den kan se ut!

Konferensdagen markerar avslutningen av forsknings- och utvecklingsprogrammet, Undervisning i förskolan, som letts av Ifous. Under tre års tid har 230 förskollärare och förskolechefer i tio kommuner i samarbete med forskare från Malmö universitet utforskat och utvecklat undervisningen i sina förskolor.

Under denna dag finns chans att ta del av de deltagande förskollärarnas erfarenheter av att utifrån vetenskapliga perspektiv på undervisning arbeta med olika ämnen och teman i sina barngrupper. Även förskolechefernas och förvaltningsledningarnas lärdomar av utvecklingsarbete i samverkan med forskare kommer att presenteras. Du får också möta de medverkande forskarna, som kommer att beskriva vilka slutsatser de dragit om vad som kan känneteckna undervisning i en förskolekontext.

Bland de medverkande finns bland andra Ann-Christine Vallberg-Roth, professor, och Ylva Holmberg, lektor, vid Malmö universitet, Anders Wedin, skolchef i Österåkers kommun och ordförande i FoU-programmets styrgrupp samt förskollärare, förskolechefer och förvaltningsledare från de deltagande kommunerna.

Fullständigt program kommer att läggas ut på Ifous hemsida i slutet av januari.

 

Tid: 26 april kl 8:30-16:30

Plats: Malmö Live, Malmö

 

Boka-tidigt-pris till och med den 28 februari 2019:

1690 kr för dig vars arbetsgivare är medlem i Ifous

2390 kr för dig vars arbetsgivare inte är medlem i Ifous

 

Pris från och med den 1 mars 2019:

2190 kr för dig vars arbetsgivare är medlem i Ifous

2890 kr för dig vars arbetsgivare inte är medlem i Ifous

 

Här hittar du en lista över skolhuvudmän som är medlemmar i Ifous. 

 

Priset inkluderar lunch samt förmiddags- och eftermiddagsfika.

 

För dig som är MEDLEM: anmälan till Undervisning i förskolan – vad kan det vara? görs via den här länken.

 

För dig som INTE ÄR MEDLEM: anmälan till Undervisning i förskolan – vad kand et vara? görs via den här länken.