Boka in i kalendern redan nu!
29 mars 2022 kl. 13:00-16:00
30 mars 2022 kl. 13:00-16:00

 

Under två eftermiddagar presenterar deltagarna i FoU-programmet, DigiLi – Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr-och distansundervisning sina erfarenheter och kunskaper om att undervisa och organisera för fjärr- och distansundervisning. Forskarna som arbetat i samverkan med deltagarna kommer även att presentera resultaten från forskningsinsatserna. Programmet omfattar både fjärr- och distansundervisning och har deltagare från grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Teman som deltagarna har arbetat med är att skapa och upprätthålla relationer med elever på distans, digitala lärmiljöer och bedömning och organisering av fjärr- och distansundervisning.

 

Delningsseminariet sker online båda dagarna. 

Program och mer information kommer i början av 2022. 

 

Pris:
Icke Ifous medlemmar: 595 kr /båda dagarna
Ifous medlemmar: 195 kr/båda dagarna

 

Om FoU-programmet:

Arbetet i FoU-programmet har genomförts som en process under tre år och planerats utifrån de frågor och förutsättningar som finns hos medverkande skolor och skolhuvudmän. Arbetet har bedrivits genom en praktiknära forskningsprocess som gått ut på att forskare tillsammans med lärare iterativt designat, implementerat och utvärderat läraktiviteter. Programmet startade i april 2019 och avslutas mars 2022.

Läs mer om FoU-programmet. 

 

Kontakt: 

Anna Åkerfeldt, process- och projektledare Ifous
anna.akerfeldt@ifous.se