Vi utvecklar fjärrundervisning i den svenska skolan!

I samarbete med forskare och utvecklare testas i projektet Fjärrundervisning innovativa metoder i lärande processer. Projektet syftar till att, tillsammans med lärare och skolledare, utveckla kunskaper om hur fjärrundervisning kan organiseras och genomföras för att ge elever bästa möjliga undervisning och stöd.

Inom ramen för projektet arrangeras fyra nationella workshops med fokus på innovation och kunskapsutbyte. Läs mer om dem nedan.

 

Varför Fjärrundervisning?

Alla elever har rätt till en god utbildning. För att klara de utmaningar skolsystemet står inför, behöver skolan utveckla innovativa metoder och arbetssätt. Fjärrundervisning innebär förnyade möjligheter att förbättra kvaliteten och likvärdigheten genom att erbjuda alla elever den undervisning och det stöd de behöver.

Den 12 februari 2016 presenterades ett delbetänkande i den utredning som föreslår att fjärrundervisning i studiehandledning på modersmål och modersmålsundervisning blir tillåtet på entreprenad från och med den 1 augusti 2016. (Läs mer här)  I maj 2017 presenterar utredningen sitt slutbetänkande.

I delbetänkandet framhölls att forskningen om fjärrundervisning är mycket begränsad och att det behövs mer kunskap om undervisningsformen. Hur påverkar den elevers lärande och vilka förutsättningar krävs för att den ska fungera? Sådan kunskap vill vi bidra med!

Under 2016-2017 genomför därför Ifous tillsammans med Umeå universitet och Interactive Institute en forsknings- och utvecklingssatsning med fokus på fjärrundervisning, delfinansierad av Vinnova. Projektet syftar till att, tillsammans med lärare och skolledare, utveckla kunskaper om hur fjärrundervisning kan organiseras och genomföras för att ge elever bästa möjliga undervisning och stöd. Åtta av Ifous medlemshuvudmän medverkar i FoU-projektet Fjärrundervisning.

Informationsblad om projektet.

Om projektet på Vinnovas hemsida.

 

För att informera om projektet har Ifous också hållit ett webbinarium. Här kan du se en inspelning av detta.

 

Öppna workshops

img_0742Under projektets gång arrangeras fyra nationella workshops för att dels ge inspiration inför utvecklingen av framtidens skola, och dels ge möjlighet till informations- och kunskapsutbyte mellan såväl projektdeltagare som andra intresserade. Bland annat presenteras delar ur utvecklingsprocessen i projektet och inbjudna föreläsare ger sina perspektiv på fjärrundervisningens möjligheter och utmaningar. Workshoparna är fristående från varandra men följer progressionen i projektet, och de andra deltagare än medverkande i projektet är varmt välkomna att ta del av innehållet.

Workshopdagarna arrangeras i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting. 

 

Workshop 1: Fjärrundervisning – vad, hur och varför?

1 september 2016 i Stockholm (Dieselverkstaden i Sickla)

Syftet med denna workshopdag var att ge inspiration till metoder och tillvägagångssätt för fjärrundervisning samt att utmana tankarna om vilka möjligheter fjärrundervisning öppnar för att möta elevernas behov.

 

Under dagen medverkade bland andra:

 • Gerd Pettersson, Umeå universitetimg_0737
 • Jörgen From, Umeå universitet
 • Brendon Clark, The Interactive Institute, Swedish ICT
 • Åsa Ernestam, Sveriges Kommuner och Landsting

 

Innehåll under dagen:

 • Information och exempel från projektet
 • Inspirationspass med forskare och utvecklare
 • Diskussionspass med kollegor
 • Testa praktiska utmaningar

 

Ladda ner program och information om dagen här!

Läs ett kort referat från den första workshopen här!

 

Workshop 2: På väg mot fjärrundervisning

1 december 2016 i Umeå Folkets Hus

Under denna andra workshop fick vi ta del av några första erfarenheter från praktiska försök inom projektet. Gästföreläsare gav också ytterligare input från försöksmiljöer inom fjärrundervisning. Diskussion och utbyte av erfarenheter gav ytterligare inspiration att ta med hem till den egna verksamheten.

Under dagen medverkade bland andra:

 • Tiina Johansen, Sameskolstyrelsen
 • Jonas Wiandt, Lapplands gymnasium
 • Gudrun Brännberg, Utvecklingsporten
 • Jörgen From och Gerd Pettersson, Umeå universitet

Ur innehållet:

 • Inspirationspass med forskare och praktiker
 • Rapport från projektets forskare
 • Diskussions- och arbetspass med kollegor

 

Detaljerat program hittar du här!

Läs ett kort referat från den andra workshopen här!

 

AKTUELLT JUST NU: Workshop 3: Fjärrundervisning – ett förhållningssätt 

Den tredje workshopen hålls den 27 april 2017, på Viktor Rydbergs gymnasium Odenplan, i Stockholm.

Under dagen får du bland andra möta Charlotta Hilli, forskare vid Åbo akademi, Kaj Törnroos, Ålands landskapsregering och Magnus Rönnholm, lärare på Luspengymnasiet i Storuman/Tärnaby. Anmälan är öppen nu, se länk nedan.

Inbjudan med preliminärt program och info om anmälan hittar du här!

 

Workshop 4

Det fjärde och sista tillfället som projektet arrangerar en workshop är den 14 september, i Umeå folkets hus. Ytterligare information kommer efter hand som programmet blir klart.

 

Alla workshops arrangeras i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting.

 

För mer information kontakta:
Karin Hermansson,
FoU-ansvarig
karin.hermansson@ifous.se
0760-334810

bild1