År 2018 startade Ifous ett treårigt FoU-program tillsammans med Eskilstuna kommun, NTI Gymnasiet, Hässleholms kommun, Kunskapsskolan och en forskargrupp vid Göteborgs universitet  Programmet, Lärares praktik och profession, har syftat till att stimulera ett kollegialt arbetssätt och få igång ett forskningsbaserat utvecklingsarbete som bygger på de frågor som lärarna själva ställer sig för att klara sitt undervisningsuppdrag. Syftet var också att genom samarbete mellan lärare och forskare bidra till gemensam kunskapsutveckling och ny forskning.

Rapporten Utveckla lärares praktik och profession – vad, varför, hur och av vem? publiceras den 29 september 2021 då programmet avslutas. Där beskrivs det arbete som har bedrivits inom programmet, samt de resultat som nåtts.

Bilagan Aktionsforskningsstudier från LPP (google kalkylark).